Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Tháng Ba 2021

  /    /  Tháng Ba

Thực tế một số trường có các khóa học được thiết kế độc đáo và duy nhất, làm nên tên tuổi của trường thì học viên phải tuân thủ khung chương trình đó một cách vô điều kiện. Tuy nhiên khóa học IELTS có những đặc trưng riêng, mục đích cuối cùng của khóa học là giúp cho học viên đạt được điểm số cao nhất trong kỳ thi. Do đó môn học cần thiết kế sao cho phù hợp với trình độ tiếng Anh hiện tại cũng như giúp