Designed and built with care, filled with creative elements

Top

SPEED ESL

SPEED ESL

Speed ESL hay còn được biết đến là khóa học Semi-Sparta, là khóa học lâu đời nhất tại API BECI. Khóa học cũng là sự lựa chọn của rất nhiều học viên với quyết tâm học tiếng Anh và đến với API BECI tại Philippines.
Học viên được đào tạo chuyên nghiệp với tất cả các học phần để học viên có thể giao tiếp tiếng Anh thông qua việc học cân bằng trong từng kỹ năng của tiếng Anh là: Nói, Nghe, Đọc và Viết.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp tối – 3 tiết học (Tùy chọn)

Bài kiểm tra: 

Hàng tháng

(bao gồm kiểm tra SP)

Mục tiêu:

Để tăng cường và trao cho học viên các kỹ năng tiếng Anh bằn cách học bốn kỹ năng cơ bản.

Phù hợp với:

Học viên ở cấp độ căn bản, chỉ mới biết một ít hoặc chưa có kiến thức về các kỹ năng tiếng Anh hoặc những học viên muốn làm mới kiến thức tiếng Anh của họ.

Chương trình ban ngày
Lớp tối (Tự chọn)

LỚP 1:1

Speaking: Học viên được dạy rất nhiều từ vựng và cách diễn đạt thực tế và hữu ích để cho phép họ giao tiếp với người nước ngoài trong và ngoài trường. Những lưu ý chỉnh sửa trong quá trình nói cũng được cung cấp cho học viên.

Reading: Lớp học tập trung vào đọc hiểu và từ vựng. Mỗi phần có
hai mươi đoạn văn đọc dựa trên
chủ đề thú vị, giới thiệu các từ vựng và thành ngữ được sử dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong các bài đọc.

Idioms: Nhiều cuốn sách đa dạng được cung cấp nhằm làm cho học viên làm quen với các thành ngữ khác nhau, làm thế nào các thành ngữ được nhóm lại trong các hình thức, ý nghĩa và các thì khác nhau.

Expression / Listening /
Grammar / Writing: Học viên có thể yêu cầu các lớp học để giáo viên của họ được phân phối theo chỉ định của Bộ phận điều phối.

LỚP NHÓM

* Đối với học viên mới, trưởng bộ môn sẽ sắp xếp lớp nhóm tương ứng với trình độ của học viên.

• Pronunciation: Các tài liệu bao gồm nhịp điệu lời nói của người Mỹ, hình thức từ được được kết hợp và kết nối. Học viên được tăng cường về âm nguyên âm, phụ âm, mẫu ngữ điệu, cụm từ, pha trộn và chuyển đổi một cách thường xuyên của danh từ và động từ.

• Listening: Nội dung của các tài liệu đa dạng đưa ra các tình huống thực tế hàng ngày để luyện nghe thông tin. Học viên sẽ được nghe chi tiết cụ thể, ý chính, tóm tắt, trình tự nghe, suy luận và dự đoán.

• Writing: Các cuốn sách có các bài tập viết đa dạng bao gồm các phần của bài nói, chức năng của mệnh đề và các loại câu theo cấu trúc.

• Grammar: Các bài học trong các tài liệu được sắp xếp nhằm cung cấp các loại ngữ pháp như các thì, câu hỏi và bài viết.

LỚP TỐI

  • Vocabulary
  • Look Who’s Talking?
  • Native Speaking 1,2,3
  • Pattern English 1,2
  • Speaking Pronunciation
  • What Can I Say?
  • Fun with Conversation Grammar

*Các lớp học buổi tối được cung cấp dựa trên mức độ và sở thích của học sinh 

*Học viên có thể học 1, 2 hoặc 3 lớp tối. (Tối đa 3 lớp tối) 

*Mỗi lớp nhóm tối có tối đa 10 học sinh trong một lớp. 

*Việc đăng ký là cơ sở đầu tiên để bắt đầu tham gia các lớp tối.