Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI Main Campus Cơ Sở Vật Chất Khác

API BECI Main Campus

Cơ Sở Vật Chất Khác

Ngoài các khu vực phục vụ cho việc học tập thi không thể thiếu các tiện nghi như: Spa, phòng gym, khu giặt đồ… để đảm bảo học viên có khoảng thời gian học tập và thư giãn tuyệt vời.

Phòng Chờ

Spa

Phòng Gym

Nhà Ăn

Khu giặt đồ