Designed and built with care, filled with creative elements

Top

IELTS ĐẢM BẢO

IELTS ĐẢM BẢO

IELTS là viết tắt của Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế, là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được quốc tế công nhận do Đại học Cambridge, IDP và Hội đồng Anh quản lý. Đây là chứng chỉ cần thiết cho những học viên có kế hoạch đi du học, nhập cư hoặc làm việc ở nước ngoài. Khóa học IELTS Foundation sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc cho kỳ thi IELTS của mình.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp tối – 3 tiết học (Tùy chọn)

Bài kiểm tra: 

Mỗi tuần 1 lần

Chương trình Rehab:

1 tuần

Mục tiêu:

Để tăng cường cho học viên các kỹ năng cần thiết cho bài kiểm tra IELTS để giúp họ tăng điểm số.

Phù hợp với:

Học viên có hoặc không có kết quả thi chính thức và muốn điểm số của mình được nhà trường đảm bảo sẽ tăng lên trong các điều kiện do trường quy định.

Kiểm tra:

• Kiểm tra đầu vào, sau đó 4 tuần sẽ có bài thi thử hàng tuần.
• Nhà trường đảm bảo điểm số của bài thi mà học sinh lựa chọn. (Aca- demic IELTS/ General IELTS).
• Bài kiểm tra chính thức sẽ được thực hiện sau chương trình 10 tuần tại trung tâm thi Baguio.

Điều Kiện:

• Học viên phải có điểm IELTS chính thức trước đó (điểm chính thức này đạt được trong vòng 6 tháng trở lại đây) (Nếu không có, Kỳ thi IELTS vào trường sẽ được sử dụng.)
• Sự bảo đảm không dựa trên những gì học sinh muốn mà dựa trên điểm số mà họ đạt được từ điểm IELTS trước đó hoặc điểm đầu vào.
• Thời lượng của chương trình này ít nhất 12 tuần.
• Học viên phải hoàn thành 98% tham dự trong tất cả các lớp.
tập về nhà và các hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.

* Nếu học viên không đạt được số điểm bảo đảm bắt buộc, học viên sẽ được học miễn phí cho đến khi điểm số tăng lên và phải tuân thủ điều kiện của khóa học. (Những chi phí khác không được miễn phí như chỗ ở, gia hạn visa và những thứ khác.)

* Bất kỳ vi phạm các điều kiện do trường quy định sẽ tự động bị mất quyền lợi bảo đảm của học viên.

* Nếu học viên không đạt được số điểm bảo đảm bắt buộc, học viên sẽ được học miễn phí cho đến khi điểm số tăng lên và phải tuân thủ điều kiện của khóa học. (Những chi phí khác không được miễn phí như chỗ ở, gia hạn visa và những thứ khác.)

* Bất kỳ vi phạm các điều kiện do trường quy định sẽ tự động bị mất quyền lợi bảo đảm của học viên.

Chương trình ban ngày
Lớp tối (Tháng đầu tiên)
Lớp tối (Tháng thứ hai trở đi)

LỚP 1:1

IELTS Speaking: Lớp học nhằm mục đích làm cho học viên thoải mái và tự tin khi nói, tập trung vào các cách tiếp cận khác nhau trong ba phần của bài kiểm tra nói. Câu hỏi từ các kỳ thi trước được bao gồm trong các buổi thực hành.

IELTS Reading: Lớp tập trung vào nâng cao kỹ năng để đọc xử lý các chiến lược cho các loại câu hỏi cụ thể. Tài liệu kiểm tra đọc thực tế được tích hợp trên các bài kiểm tra thực hành cho từng loại câu hỏi.

LỚP TỐI

Các lớp học nhóm cơ bản có sẵn dành cho học viên IELTS Đảm bảo lựa chọn.

Pattern Speaking: Tập trung vào các mẫu câu và kiến thức hữu ích mà học viên có thể sử dụng trong bài kiểm tra. Các nội dung dựa trên các chủ đề phổ biến trong bài nói IELTS.

Native Speaking: Lớp được giảng dạy bởi người bản ngữ nhằm mục đích giúp học viên làm quen với cách nói của người bản ngữ. Lời khuyên và chiến lược về cách đối đầu với kỳ thi được giảng dạy trong lớp.

* Đối với học viên khóa Đảm bảo, lớp nhóm được cung cấp sẽ dựa trên cấp độ của hoc viên (cơ bản / trung cấp)