Designed and built with care, filled with creative elements

Top

IELTS NỀN TẢNG

IELTS NỀN TẢNG

IELTS là viết tắt của Hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế, là bài kiểm tra trình độ tiếng Anh được quốc tế công nhận do Đại học Cambridge, IDP và Hội đồng Anh quản lý. Đây là chứng chỉ cần thiết cho những học viên có kế hoạch đi du học, nhập cư hoặc làm việc ở nước ngoài. Khóa học IELTS Foundation sẽ giúp bạn xây dựng một nền tảng vững chắc cho kỳ thi IELTS của mình.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Cấp độ:

Điểm đầu vào từ 3.5

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 3 tiết học

Lớp tối – 3 tiết học (Tùy chọn)

Mục tiêu:

Giúp học viên làm quen với bài thi IELTS.

Phù hợp với:

Những học viên chưa có kiến thức nền tảng về IELTS và muốn đạt được các kỹ năng cơ bản trong từng phần của bài kiểm tra.

Kiểm Tra:

Sau một tháng, học viên có thể làm một bài thi thử nếu họ muốn.

Chương trình ban ngày
Lớp tối (Bắt buộc)

LỚP 1:1

IELTS Speaking: Lớp tập trung vào các chủ đề cụ thể trong bài nói IELTS với sự tích hợp các chiến lược về cách giải quyết câu hỏi trong bài nói.

IELTS Listening: Giới thiệu những điều cơ bản về nghe IELTS cho học viên bao gồm các loại câu hỏi và chiến lược khác nhau về cách trả lời chúng.

IELTS Reading: Giới thiệu những điều cơ bản về cách đọc IELTS cho học viên bao gồm các loại câu hỏi và chiến lược về cách trả lời họ bằng các tài liệu dễ dàng hơn phù hợp với trình độ của học viên.

IELTS Writing: Lớp học chủ yếu tập trung vào các yếu tố cần thiết về ngữ pháp của bài viết trong IELTS.

LỚP NHÓM

* Đối với học viên mới, trưởng bộ môn sẽ sắp xếp lớp nhóm tương ứng với trình độ của học viên. 

  • Pronunciation
  • Grammar Writing
  • Grammar Speaking
  • Listening
  • Vocabulary Speaking

LỚP TỐI

Lớp tối được chia sẻ bởi IELTS Foundation & Đảm bảo

  • Vocabulary Essential for IELTS
  • Common Topics in IELTS
  • Speaking & writing