Designed and built with care, filled with creative elements

Top

TOEIC ĐẢM BẢO

TOEIC ĐẢM BẢO

TOEIC ĐẢM BẢO dành cho học viên cần điểm kiểm tra chính thức. Trong chương trình này, trường sẽ cung cấp các tài liệu phù hợp, đào tạo / bài giảng chuyên sâu và hàng loạt bài thi thử TOEIC. Quá trình học tập này tạo ra tác động lớn để đạt được điểm chính thức mong muốn của họ trong vòng 3 tháng.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Cấp độ:

Điểm đầu vào
400
550
700

Đầu ra đảm bảo
+600 trở lên
+700 trở lên
+800 trở lên

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp tối – 3 tiết học (Tùy chọn)

Mục tiêu:

Để cải thiện kỹ năng của học viên trong tất cả các khía cạnh của các bài kiểm tra nhằm cho phép họ đạt được điểm số mục tiêu cụ thể.

Kiểm Tra:

Vào tuần thứ 10, học viên phải làm bài kiểm tra Nghe và Đọc TOEIC chính thức tại Philippines để xem điểm số đạt được cải thiện như thế nào.

Điều Kiện:

Học viên phải có Điểm Nghe và Đọc TOEIC chính thức hợp lệ. (Điểm TOEIC đạt được trong vòng 2 năm trở lại đây)
Thời lượng tối thiểu của chương trình này là 12 tuần.
Học viên phải hoàn thành 98% tham dự trong tất cả các lớp.
Học viên phải hoàn thành tất cả các bài tập về nhà, và các hoạt động theo yêu cầu của giáo viên.

*Nếu học viên không đạt được số điểm bảo đảm bắt buộc, học viên sẽ được học miễn phí cho đến khi điểm số tăng lên và phải tuân thủ điều kiện của khóa học. (Những chi phí khác không được miễn phí như chỗ ở, gia hạn visa và những thứ khác.)

* Bất kỳ vi phạm các điều kiện do trường quy định sẽ tự động bị mất quyền lợi bảo đảm của học viên.

Chương trình ban ngày
Lớp tối (Bắt buộc)

LỚP 1:1

Reading Part 5&6: Phần Đọc này bao gồm một câu có một khoảng trống trong đó. Học sinh cần quyết định từ hoặc cụm từ nào hoàn thành tốt nhất câu. Chọn câu trả lời đúng đòi hỏi phải sử dụng kiến thức về ngữ pháp và từ vựng của họ.

Reading Part 7: Các câu hỏi dựa trên nhiều tài liệu đọc như thông báo, thư, biểu mẫu, bài báo và tạp chí, và quảng cáo. Trả lời các câu hỏi dựa trên những gì được nêu hoặc ngụ ý trong đoạn văn.

TOEIC Listening: Mỗi phần có các nội dung khác nhau. Các học viên sẽ chỉ nghe tài liệu một lần cho mỗi câu hỏi. Tất cả các câu hỏi sẽ có chủ đề hoặc tình huống mà bạn có thể gặp phải một cách thường xuyên trong môi trường kinh doanh.

Speaking: Mỗi chủ đề được trình bày cẩn thận với các bài tập để giúp học sinh hiểu các vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình.

LỚP TỐI

  • TOEIC Listening Test
  • TOEIC Reading Test