Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECi Chương Trình Bổ Sung

API BECI

Chương Trình Bổ Sung

Các chương trình bổ trợ được thiết kế để mở ra cơ hội cho học viên của chúng tôi thực hành những gì họ đã học được trong lớp học. Hơn nữa, học viên được cung cấp các chương trình có hệ thống nhằm tăng cường cải thiện điểm yếu của họ về một kỹ năng cụ thể. Các chương trình này được đăng ký trực tiếp tại trường để cho các học viên tiềm năng của chúng tôi tự đánh giá và có quyền tự do lựa chọn những gì tốt nhất cho họ.

Chương trình SP

(Speaking Prescription)

Speaking Prescription được thiết kế để giúp học viên tìm ra điểm yếu của mình và khắc phục chúng thông qua các bài học ngữ pháp và bài kiểm tra nói nhằm đánh giá năng lực học viên. Mỗi tuần có trọng tâm ngữ pháp khác nhau mà học viên phải sử dụng trong bài kiểm tra của mình. Nếu học viên không sử dụng trọng tâm ngữ pháp, học viên sẽ phải làm lại bài kiểm tra. Bằng cách này, chúng tôi thúc đẩy học viên của mình xem trước, xem xét và thực hành bất cứ điều gì họ học được từ các lớp nhóm SP của họ.

Thời lượng: 

Tuỳ vào yêu cầu đăng ký của học viên.

Cấp độ:

Tất cả các cấp độ.

Giờ học:

1 lớp nhóm SP mỗi ngày.

Học phí:

2,000 piso/ 4 tuần.

* Sparta ESL bao gồm chương trình SP trong khóa học.

Chương trình REHAB

Khóa học này được thiết kế cho người mới bắt đầu đến nâng cao. Nó nhằm mục đích cung cấp các bài học cơ bản đến nâng cao về phát âm và từ vựng để cải thiện đáng kể sự rõ ràng và chính xác khi nói tiếng Anh, và để mở rộng đáng kể từ vựng và cải thiện khả năng học từ.

Thời lượng: 

1 tuần.

Cấp độ:

Tất cả cấp độ.

Giờ học:

4 tiết 1 ngày.

Học phí

1,000 piso/ 1 tuần.

* Sparta ESL bao gồm chương trình Rehab trong khóa học.

* Các lớp học bao gồm ít hơn 5 người và được thực hiện trong 1 tuần trong một thời gian nhất định.

*Lớp tối của SBEC áp dụng tương tự như lớp SPEED ESL (tùy chọn 3 tiết học)

Chương trình SC

Speech Coaching tập trung vào thực hành chuyên sâu để phát triển giao tiếp nhanh. Hơn nữa, lợi ích đặc biệt của chương trình này bao gồm định hướng cá nhân bởi một huấn luyện viên nói được chỉ định thông qua các bài kiểm tra video được ghi lại. Chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ học viên phân biệt những khó khăn phát âm của họ và đem lại cơ hội để sửa lỗi sai thông qua các bài tập phát âm chuyên sâu và các bộ phận lưỡi.

Thời lượng: 

Tuỳ vào yêu cầu đăng ký của học viên.

Cấp độ:

Trên cấp độ cơ bản..

Giờ học:

4 tiết- chủ đề

1 tiết – phỏng vấn

Học phí:

4,000 – 6,000 piso / 4 tuần.

* Học phí thay đổi tùy theo khóa học ban đầu của sinh viên.

Chương trình Cafe D.I.Y

Chương trình Cafe D.I.Y. dành cho học viên thích học về cà phê trong môi trường nói tiếng Anh. Các học viên sẽ được trải nghiệm thực tế trong việc sử dụng tất cả các thiết bị cà phê mà họ sẽ sử dụng để pha cà phê , đồ uống dựa trên cà phê và đồ uống giải khát.
Chỉ những học viên hoàn thành chương trình và vượt qua bài kiểm tra cuối cùng mới có thể đăng ký OJT (Đào tạo công việc). Giấy chứng nhận sẽ được trao cho những người đã hoàn thành chương trình OJT.

Thời lượng: 

4 tuần.

Cấp độ:

Tất cả cấp độ.

Giờ học:

1 tiết học mỗi ngày.

Học phí

6,000 piso/ 4 tuần.

* Học viên có thể chọn thời gian học phù hợp với lịch trình của họ
(ngày trong tuần/8am–5pm)