Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC IELTS

IELTS

Hướng dẫn kĩ năng chung làm bài test IELTS. Mục tiêu của Pines không những cho học viên đạt điểm số điểm mục tiêu mà còn có thể nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong vòng 3-4 tháng. Hoàn thành khóa IELTS phụ thuộc vào khả năng tiếng Anh của người học và tiến trình học tập của anh ấy / cô ấy trong việc thành thạo các kỹ năng mà khóa học nhắm đến. Vì vậy, các học viên nên tham gia khóa học Power ESL trước khi đăng ký học phần IELTS để hiệu quả học tối ưu hơn.

Lớp chính khoá(8):

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp 4:1 – 4 tiết học

Lớp tự chọn(3):

Lớp buổi sáng ( 1 tiết)

Lớp buổi tối (2 tiết)

Mục tiêu:

Hướng dẫn kĩ năng chung làm bài test IELTS. Nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong vòng 3-4 tháng.

Phù hợp với:

Phù hợp với những học bắt đầu làm quen với dạng đề thi IELTS.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

LỚP 1:1

IELTS Speaking (Luyện nói) :
Lớp tập trung vào các chủ đề cụ thể trong bài nói IELTS với sự tích hợp các chiến lược về cách giải quyết câu hỏi trong bài nói.

IELTS Listening (Luyện nói) :
Giới thiệu những điều cơ bản về nghe IELTS cho học viên bao gồm các loại câu hỏi và chiến lược khác nhau về cách trả lời chúng.

IELTS Reading (Đọc hiểu) :
Giới thiệu những điều cơ bản về cách đọc IELTS cho học viên bao gồm các loại câu hỏi và chiến lược về cách trả lời họ bằng các tài liệu dễ dàng hơn phù hợp với trình độ của học viên.

IELTS Writing (Luyện viết) :
Lớp học chủ yếu tập trung vào các yếu tố cần thiết về ngữ pháp của bài viết trong IELTS.

LỚP NHÓM

Pronunciation (Phát âm) :
Giúp học viên nâng cao khả năng phát âm thông qua việc thực hành chuyên sâu.

Grammar Writing (Ngữ pháp) :
Giúp học viên hiểu được tường tận cách sử dụng ngữ pháp chuẩn.

Speaking (Luyện nói ) :
Giúp học viên sẵn sàng trả lời được bất cứ một topics nào bằng việc học các chiến thuật để cải thiện mức độ trôi chảy và tính mạch lạc.

Listening (Luyện nghe) :
Làm quen với phát âm chuẩn Anh Anh, cải thiện được kỹ năng Nghe.

Vocabulary Speaking (Từ vựng văn nói) :
Giúp học viên xây dựng thêm nhiều vốn từ vựng có trong bài thi IELTS.