Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC POWER ESL

POWER ESL

Power ESL là một phiên bản nâng cấp của General ESL. Còn được gọi là “Spartan Speaking”, nó sẽ cho sinh viên được học tiếng Anh hiệu quả. Đó là 1 ý tưởng cho tất cả các sinh viên từ sơ cấp đến nâng cao. Chương trình này có sự phân chia cân bằng của các lớp 4on1 và 1on1. Khóa học giúp học viên tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Anh và cung cấp cơ hội tối đa cho sinh viên sử dụng tiếng Anh chính xác trong nói, nghe, đọc và viết.
Chương trình tiếp cận mục tiêu của học sinh theo nhiều cách. Tuy nhiên, chủ yếu sử dụng cách giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (CLT). CLT cung cấp cho sinh viên những bài học giao tiếp thú vị , hữu ích hơn và có liên quan hơn đến tình huống thực tế hơn là lớp học.

Lớp chính khoá(8):

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp 4:1 – 4 tiết học

Lớp tự chọn:

Lớp buổi sáng (1 tiết)

Lớp buổi tối (3 tiết)

Mục tiêu:

Khóa học giúp học viên tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Anh và cung cấp cơ hội tối đa cho sinh viên sử dụng tiếng Anh chính xác trong nói, nghe, đọc và viết.

Phù hợp với:

Phù hợp với cấp độ của học viên từ người mới bắt đầu, chưa có căn bản.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

* Lưu ý quan trọng: Đây là thời khóa biểu mẫu. Cấu trúc lớp học khác nhau tùy thuộc vào kỹ năng tiếng Anh của học sinh.

LỚP 1:1

Vocabulary Master:

  • Sử dụng thành thảo từ ngữ tiếng Anh thông qua các bài thuyết giảng, viết câu, hội thoại và bài kiểm tra đánh vần.
  • Học từ và cụm từ dễ gây nhầm lẫn, từ đồng nghĩa và trái nghĩa, cụm từ thông dụng có thể được sử dụng trong nói và viết.

Grammar: Học các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, thành ngữ, từ vựng và cách diễn đạt hàng ngày.

Power Speaking: Học chuyên sâu về ngữ âm, ngữ điệu, phụ âm, các dạng câu hỏi, phương pháp hội thoại, thể hiện quan điểm và nói trước công chúng.

Pronunciation:

  • Bắt buộc dành cho học viên mới
  • Cải thiện giọng điệu tiếng Anh bằng việc đọc lớn các phần trong bài học.
  • Giáo viên hướng dẫn trong suốt thời gian lớp học.

Speaking: Một lớp kỹ năng nói bổ sung nhằm đem lại nhiều cơ hội hơn cho học viên luyện tập kỹ năng nói của họ trong quá trình diễn đạt các ý tưởng với các chủ đề cụ thể.

LỚP NHÓM

English patterns (Tiếng Anh kiểu mẫu) :
Học viên được dạy những cách biểu đạt cần thiết sử dụng cho giao tiếp hàng ngày.

Listening (Luyện nghe) :
Thông qua hoạt động dictation (nghe và ghi lại), và các hoạt động nghe khác, học viên có thể học thêm được rất nhiều từ vựng hữu ích.