Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC PREMIUM ESL

PREMIUM ESL

Premium ESL là một chương trình học được thiết kế cho những học viên có mục tiêu cụ thể mà họ cần tập trung vào. Chương trình cung cấp bảy lớp lớp 1 học viên – 1 lớp, có thể tùy chỉnh 100% và linh hoạt phù hợp với nhu cầu của học viên mà các chương trình khác không cung cấp. Khuyến khích cao những sinh viên không có đủ thời gian để học, những người chỉ cần lớp lớp 1 học viên – 1 lớp và những người có mục đích đặc biệt như phỏng vấn xin việc, giao dịch kinh doanh, nhập cư hoặc dự định thi vào đại học ở Mỹ, Canada, Úc, Anh và các nước khác. Thông qua chương trình này, học sinh có thể tận dụng được sự chú ý của mỗi giáo viên trong lớp. Ngoài ra, thông qua định hướng và với sự hướng dẫn của người lập kế hoạch, sinh viên có thể tùy chỉnh chương trình giảng dạy dựa trên mục tiêu và nhu cầu của họ.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Lớp chính khoá(7):

Lớp 1:1 – 7 tiết học

Lớp tự chọn(3):

Lớp buổi sáng (1 tiết)

Lớp buổi tối (2 tiết)

Mục tiêu:

Nâng cao khả năng giao tiếp trong 1 thời gian ngắn thông qua các lớp học 1:1 liên tục với chương trình dành riêng cho từng học viên, từng đối tượng.

Phù hợp với:

Khuyến khích cao những sinh viên không có đủ thời gian để học, những người chỉ cần lớp 1:1 và những người có mục đích đặc biệt như phỏng vấn xin việc, giao dịch kinh doanh, nhập cư hoặc dự định thi vào đại học ở Mỹ, Canada, Úc, Anh và các nước khác.

* Lưu ý quan trọng: Đây là một cấu trúc lớp mẫu. Cấu trúc lớp học khác nhau tùy thuộc vào kỹ năng, nhu cầu và sở thích học tập của học sinh. Các môn học có thể thay đổi theo yêu cầu.

LỚP 1:1

Vocabulary Master (Từ vựng) :

  • Sử dụng thành thảo từ ngữ tiếng Anh thông qua các bài thuyết giảng, viết câu, hội thoại và bài kiểm tra đánh vần.
  • Học từ và cụm từ dễ gây nhầm lẫn, từ đồng nghĩa và trái nghĩa, cụm từ thông dụng có thể được sử dụng trong nói và viết.

English patterns (Tiếng Anh kiểu mẫu) :
Học viên được dạy những cách biểu đạt cần thiết sử dụng cho giao tiếp hàng ngày.

Reading & Speaking (Đọc hiểu và Nói) :
Giúp học viên sẵn sàng trả lời được bất cứ một topics nào và tăng trình độ đọc và hiểu tiếng Anh thương mại.

Grammar (Cấu trúc và ngữ pháp) :
Học các cấu trúc ngữ pháp cơ bản, thành ngữ, từ vựng và cách diễn đạt hàng ngày.