Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC OPIC

OPIC

Opic Proficiency Interview Computer (OPIc) là bài kiểm tra Tiếng Anh dựa trên máy tính được ghi lại và gửi đến ACTFL làm máy chủ đánh giá và người làm bài kiểm tra. Hiện tại, các tập đoàn lớn ở Hàn Quốc như SAMSUNG, LG, CITI, HSBC yêu cầu điểm OPIc trong số các ứng cử viên. Ngoài ra, điểm OPIc cũng có ích cho những người có ý định đi làm việc ở nước ngoài kể từ khi tuyển dụng nhân viên, IL hoặc IM thường là điểm số tiêu chuẩn của các ứng viên.
Giúp học viên đạt điểm số mong muốn và cải thiện kĩ năng nói một cách nhanh hơn và hiểu quả hơn.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Lớp chính khóa (8)

 Lớp 1:1 (4 tiết học)

Lớp 4:1 (4 tiết học)

Lớp tự chọn (3)

 Lớp buổi sáng (1 tiết học)

Lớp buổi tối (2 tiết học)

Giới thiệu chương trình học

  • Học phần OPIc của Pines là một sản phẩm của những khảo sát và thử nghiệm.
  • Các học phần ESL và OPIc của Pines được hợp nhất thành một học phần mạnh mẽ cung cấp cho người học tiếng Anh cơ hội cao hơn để có được điểm số mục tiêu và cải thiện kỹ năng nói của họ nhanh hơn và hiệu quả hơn.
  • Trong trường hợp một học sinh không đạt yêu cầu điểm, học viên được khuyên nên tiếp tục với khóa học Power ESL.
  • Nếu chỉ có 1 học sinh đủ điều kiện để ghi danh vào các lớp kiểm tra đủ tiêu chuẩn, họ chỉ có 6 tiết học lớp 1 kèm 1. Tuy nhiên, nếu có 2 học viên trong một nhóm, họ sẽ có 4 tiết học của lớp 1 kèm 1 và 3 tiết học của lớp 1 kèm 2.

Mô tả cấp độ OPIC Proficiency (giống như trang web)

Người mới bắt đầu học
– Học sinh có thể xây dựng các câu cơ bản sử dụng các từ và mẫu câu đơn giản. Họ thường phạm sai lầm về ngữ pháp và cách sử dụng từ vựng. Người bản xứ gặp khó khăn trong việc hiểu những gì người mới học nói, nhưng họ có thể hiểu một phần về một số từ. Học sinh ở trình độ Mới học có thể viết một bức thư đơn giản hoặc tin nhắn.
Trung cấp thấp
– Học sinh có thể nói và viết các chủ đề quen thuộc và nhận xét ngắn. Thường sử dụng thì hiện tại. Sử dụng phổ biến các cấu trúc cơ bản nhất, “Chủ ngữ+ động từ + Tân ngữ”.
Trung cấp trung
– Thí sinh có thể viết bài luận chính thức nhưng đơn giản, và họ cũng có thể viết một bản tóm tắt và thư từ với việc sử dụng từ ngữ và cấu trúc câu đa dạng , sử dụng chính xác tất cả các thì. Và bài luận có thể hiểu được bởi hầu hết người nói tiếng bản địa.

Tiêu chí đánh giá

OPIC 3 bước