Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC TOEFL

TOEFL

Kể từ năm 1964, Test of English as a Foreign Language (TOEFL) đã được sử dụng làm tiêu chuẩn đánh giá sinh viên không phải là người bản xứ quan tâm đến việc theo đuổi các nghiên cứu sau đại học và sau đại học tại Hoa Kỳ, Canada, Úc và Anh. Điểm TOEFL là cần thiết không chỉ cho mục đích nghiên cứu sau đại học mà còn là một phần của yêu cầu tuyển dụng nhân viên nước ngoài. Giúp học viên chuẩn bị cho việc nhập học tại những ngôi trường nước ngoài.

Lớp chính khóa (8)

 Lớp 1:1 (4 tiết học)

Lớp 4:1 (4 tiết học)

Lớp tự chọn (3)

 Lớp buổi sáng (1 tiết học)

Lớp buổi tối (2 tiết học)

Mục tiêu:

Nhằm mục đích chuẩn bị cho sinh viên về kế hoạch đăng ký vào các chương trình sau đại học ở nước ngoài, đặc biệt là làm quen với tiếng Anh học thuật và chuyên nghiệp.

Phù hợp với:

Những học viên muốn đi làm tại các công ty nước ngoài.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

LỚP 1:1

TOEFL Speaking (Luyện nói):
Lớp tập trung vào các chủ đề cụ thể trong bài nói TOEFL với sự tích hợp các chiến lược về cách giải quyết câu hỏi trong bài nói.

TOEFL Listening
(Luyện nghe) :

Giới thiệu những điều cơ bản về phần nghe TOEFL cho học viên bao gồm các loại câu hỏi và chiến lược khác nhau về cách trả lời chúng.

TOEFL Reading (Đọc hiểu) :
Giới thiệu những điều cơ bản về phần đọc TOEFL cho học viên bao gồm các loại câu hỏi và chiến lược về cách trả lời họ bằng các tài liệu dễ dàng hơn phù hợp với trình độ của học viên.

TOEFL Writing (Luyện viết) :
Lớp học chủ yếu tập trung vào các yếu tố cần thiết về ngữ pháp của bài viết trong TOEFL.