Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES KHOÁ HỌC TOEIC

TOEIC

Test of English for International Communication (TOEIC) là một bài kiểm tra tiếng Anh được thiết kế đặc biệt để đo lường kỹ năng tiếng Anh hàng ngày của những người làm việc trong môi trường quốc tế cũng như khả năng của họ trong việc sử dụng tiếng Anh trong môi trường kinh doanh. Pines’ TOEIC tập trung giúp học viên tăng điểm TOEIC để sử dụng cho mục đích nghề nghiệp của mình.

Lớp chính khoá(8):

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp 4:1 – 4 tiết học

Lớp tự chọn(3):

Lớp buổi sáng (1 tiết)

Lớp buổi tối (2 tiết)

Mục tiêu:

Giúp học viên tăng điểm TOEIC để sử dụng cho mục đích nghề nghiệp của mình.

Phù hợp với:

Những học viên muốn làm việc trong môi trường quốc tế.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Điểm TOEIC và bảng chuyển đổi

Bài kiểm tra Nghe và Đọc của TOEIC là một bài kiểm tra trắc nghiệm trong 2 tiết học hỏi gồm 200 câu hỏi. Mỗi ứng cử viên nhận được điểm độc lập về nghe và đọc hiểu ở thang điểm từ 5 đến 495 điểm. Tổng số điểm cộng thêm đến một thang điểm từ 10 đến 990 điểm. Bảng dưới đây tóm tắt điểm kiểm tra và ý nghĩa của chúng.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Mỗi chủ đề được trình bày cẩn thận với các bài tập để giúp học viên hiểu các vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình.

Reading (Đọc hiểu) :
Học viên có thể học các kỹ năng đọc hiểu, tìm ý chính và sử dụng ngữ cảnh để hiểu các mục từ vựng.

Listening (Luyện nghe) :
Các bài tập được thiết kế cung cấp cho người học cơ hội áp dụng những sự hiểu biết của họ về các thông điệp dựa trên âm thanh với các nhiệm vụ yêu cầu nói, đọc và viết.

Grammar (Cấu trúc, ngữ pháp) :
Tài liệu cho lớp học được tổ chức theo các thể loại ngữ pháp, chẳng hạn như các thì, câu hỏi và bài viết. Trong đó, có một số bài tập cho học viên thực hành ngữ pháp mà họ đã học.

LỚP NHÓM

Listening (Luyện nghe) :
Các thí sinh có thể được tiếp xúc với các băng ghi âm và bài đọc diễn ra trong các tình huống khác nhau như trong một cuộc hẹn, báo cáo, hội nghị…, giúp bạn nắm được vốn từ vựng tương ứng và làm chủ được các cách diễn đạt thường đi kèm với các tình huống giao tiếp.

Reading (Đọc hiểu) :
Giúp bạn tăng trình độ đọc và hiểu tiếng Anh thương mại của bạn.