Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI The Cafe (Lady Campus) Khuôn Viên

Trường Nữ Sinh Lady Campus

Khuôn Viên

Khuôn viên trường nhiều cây xanh, hoa cỏ chính là điểm cộng mà mọi học viên đều yêu thích. Không gian được trang trí nhẹ nhàng để phục vụ nhu cầu “sống ảo” cho các học viên nữ.