Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI Main Campus Hoạt Động Ngoại Khóa

API BECI Main Campus

Hoạt Động Ngoại Khóa

Song song với việc học tập, Beci Academy còn tổ chức rất nhiều hoạt động ngoại khóa dành cho học viên. Học mà không chơi thì còn gì thú vị nữa phải không nào!

View:

Valentine

Haloween

2020 – 2021

2019

2018

2017