Designed and built with care, filled with creative elements

Top

WALES Cơ Sở Vật Chất Khác

CHAPIS Campus

Cơ Sở Vật Chất Khác

Môi trường học tập đương nhiên là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả học tập. Wales luôn chú ý đến việc hoàn thiện cơ sở vật chất của trường nhằm tạo ra môi trường học tập thoải mái và tiện nghi nhất cho học viên.

View:

Lounge

Garden

Phòng ăn

Phòng máy tính

Khu vực tự học

Phòng đa năng

Thang máy

Toilet