Designed and built with care, filled with creative elements

Top

WALES Hoạt Động Ngoại Khóa

WALES

Hoạt Động Ngoại Khóa

Trường tổ chức các buổi đi tham quan thành phố, giao lưu học viên để tạo cơ hội giao tiếp tiếng Anh giữa các học viên.

View:

Lounge

Garden