Designed and built with care, filled with creative elements

Top

WALES Lớp Học

WALES

Lớp Học

Lớp học cho 1 giảng viên và 1 học viên dạng hình hộp, chia cách bởi tường bằng kiếng. Bạn có thể tập trung học không cần phải lo lắng về tiếng ồn xung quanh bởi vì cửa cũng dính liền với căn phòng. Lớp học nhóm là lớp học dành cho nhóm nhỏ đến 8 người.

View:

Inside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

Outside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

Lớp 1:1

Lớp Nhóm