Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Wales khoá học ESL FLEXIBLE

ESL FLEXIBLE

Khoá ESL Flexible được thiết kế chú trọng nhiều vào kỹ năng Speaking. Mỗi một giáo trình đều liên kết với giáo trình Speaking, nhằm nâng cao khả năng Nói. Dù là lớp học Writing + ngữ pháp/ thảo luận, học viên cũng sẽ được học những cụm từ, ngữ pháp nhằm vận dụng hữu ích vào các hội thoại bằng tiếng Anh, tăng khả năng Speaking. Khoá học này với số lượng giờ học trên lớp không nhiều nên có nhiều thời gian để ôn tập, ôn luyện, làm bài tập về nhà.

Lớp học:

5 lớp mỗi ngày : 5 lớp 1:1

1 giảng viên : 1 học viên :

Nói, nghe , đọc & từ vựng, ngữ pháp &
viết, thảo luận

Mục tiêu:

Tăng khả năng giao tiếp tiếng Anh đặc biệt là kỹ năng Speaking.

Phù hợp với:

Mọi đối tượng.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU