Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Wales khoá học IELTS INTENSIVE

IELTS INTENSIVE

Khoá học dành cho học viên IELTS chuyên sâu, có thời gian du học ngắn, tăng cường đến 8 tiết 1:1 mỗi ngày. Bằng cách này, học viên sẽ tiến bộ nhanh chóng trên từng kỹ năng đồng thời phù hợp với tốc độ học tập của mỗi cá nhân.

Lớp học:

8 lớp mỗi ngày :8 lớp 1:1
kiểm tra từ vựng (tự học)

Lớp 1:1

Viết, nói, ngữ pháp,
nghe nâng cao,
đọc nâng cao

Mục tiêu:

Giúp học viên nâng điểm IELTS cấp tốc trong thời gian ngắn.

Phù hợp với:

Chương trình đặc biệt dành cho những sinh viên không có thời gian học tập và yêu cầu điểm IELTS để học tập / làm việc ở nước ngoài.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU