Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Wales khoá học IELTS

IELTS

Khóa IELTS được chia thành 3 nhóm (IELTS 3 / IELTS 5 / IELTS 7), học viên được xếp lớp dựa theo điểm của bài thi của học viên.
Học viên Beginner cũng có thể học IELTS.
Sách IELTS được xác nhận bởi thư viện và giáo viên trưởng của khóa IELTS và đưa ra giáo trình học phù hợp với trình độ của học viên.
Tùy theo trình độ của học viên sẽ được sử dụng sách khác nhau:
• IELTS 7 (7.0 – 9.0)
• IELTS 5 (4.0 – 6.5)
• IELTS 3 (1.0 – 3.5)
Qua khoá học này, học viên được học các kiến thức hiểu sâu về bài thi IELTS, vừa học được các kỹ thuật nhằm tăng điểm số. Học viên khoá học này không yêu cầu điều kiện đầu vào nhưng trình độ tiếng Anh nên ở mức tương đương TOEIC 550 hoặc IELTS 4.0 hoặc các đối tượng học viên từ khoá ESL chuyển lên khoá IELTS.

Lớp học:

7 lớp mỗi ngày : 5 lớp 1:1

2 lớp nhóm

Lớp 1:1

Viết1, Viết2, Đọc, Nói, Nghe

Học nhóm:

Ngữ pháp, thảo luận

Mục tiêu:

Đây là khoá học nhằm nâng cao điểm số trong bài thi IELTS dành cho những đối tượng có ý định học Đại học ở nước ngoài hay tìm kiếm việc làm ở nước ngoài.

Phù hợp với:

Khoá học thích hợp cho những ai lần đầu tiên học IELTS và muốn hiểu khái quát về kỳ thi IELTS.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU