Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Wales khoá học TOEFL

TOEFL

Nội dung chương trình học nhằm giúp học viên vừa hiểu sâu về bài thi TOEFL, vừa học được những kỹ năng để tăng điểm số.

Lớp học:

7 lớp mỗi ngày : 7 lớp 1:1

Lớp 1:1

Nói, Viết, Từ vựng, Ngữ pháp,
Nghe, Đọc, Đọc hoặc Nghe

Điều kiện: 1) kiểm tra iBT chỉ có thể được chấp nhận. 2) Điểm TOEFL (iBT) trên 60
* Thi thử, thi chính thức hoặc thi đánh giá trong WALES có thể được coi là điểm số đầu tiên.
Thi thử: Một lần / học kỳ (4 tuần

Mục tiêu:

Giúp học viên tăng điểm số trong bài thi TOEFL – bài thi được yêu cầu khi muốn nhập học vào các trường Đại học ở nước ngoài.

Phù hợp với:

Mọi trình độ.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU