Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Monol khoá học LEAP ENGLISH

LEAP ENGLISH

LEAP English là viết tắt của Learner-focused, Exclusive, Accelerated English Competency, Premium Program – Học tập tập trung, riêng biệt, tăng tốc, chất lượng cao. LEAP được thiết kế để đáp ứng nhu cầu và khả năng cụ thể học viên để đạt được mục tiêu học tập cao nhất mà họ đặt ra.

Mục tiêu:

Đáp ứng nhu cầu và khả năng cụ thể học viên để đạt được mục tiêu học tập cao nhất mà họ đặt ra.

Phù hợp với:

Phù hợp với từng cá nhân riêng biệt, nhờ vào sự linh động và tìm hiểu kỹ về khả năng, năng lực của học viên.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU