Designed and built with care, filled with creative elements

Top

MONOL Hoạt Động Ngoại Khóa

MONOL

Hoạt Động Ngoại Khóa

Monol luôn cố gắng tạo điều kiện cho học viên có cơ hội tham gia các hoạt động ngoại khóa bổ ích bên ngoài trường, tham gia các hoạt động tình nguyện như thăm trại trẻ mồ côi, trồng cây xanh và vận động giữ gìn môi trường.
Monol hiểu đươc rằng, việc học tập được xuất phát từ bên trong lẫn bên ngoài lớp học. Chính vì lẽ đó, trường đảm bảo rằng tất cả học viên không chỉ được học thông qua mỗi bài học, mà còn ở tất cả những nơi hoàn toàn mới mẻ mà học viên khám phá. Tạo điều kiện cho học viên có thể tận hưởng và nâng cao kinh nghiệm sống.

View: