Designed and built with care, filled with creative elements

Top

MONOL Ký Túc Xá

MONOL

Ký Túc Xá

Khu ký túc xá của học viên được trang bị đầy đủ để đảm bảo môi trường sống thoái mái và an toàn cho học viên:
Nhằm giúp học viên có thể yên tâm tập trung vào việc học cũng như cảm nhận được sự thoải mái và tiện lợi trong suốt quá trình học tập tại trường, Monol đã và đang không ngừng cố gắng mang đến và cải thiện các dịch vụ, tiện ích cơ bản và thiết yếu với chất lượng tốt nhất cho học viên.
Trường Anh ngữ MONOL đặc biệt cung cấp “CHƯƠNG TRÌNH 3+1” là chương trình duy nhất sắp xếp học viên ở chung phòng với giáo viên (3 học viên và 1 giáo viên). Việc này tạo điều kiện cho việc thiết lập mối quan hệ tốt đẹp trong một nhóm với nền văn hoá đa dạng.

View:

Inside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

Outside

By Admin, on Nov 23th, 2020 | 1 days ago

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut …

Read more

Phòng Gia Đình

Phòng Đơn

Phòng Bán Đơn

Phòng Đôi

Phòng 3

Phòng 4

Phòng 6