Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC Lớp Học

JIC

Lớp Học

Tương ứng với 2 khu KTX cũng là hai khu lớp học khác nhau. Khu IB dành cho những học viên học chương trình luyện thi, trình độ trung cấp. Khu PS dành cho học viên học chương trình giao tiếp, trình độ cơ bản. Chương trình học được thiết kế gồm lớp học nhóm và lớp học 1:1

View:

Lớp 1:1

Lớp Nhóm

Phòng Tự Học