Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC khoá học PS ESL

PS ESL

Power Speaking ESL – Khóa học Power Speaking được thiết kế chuyên sâu tập trung vào kỹ năng Nói thông qua các lớp 1:1 và lớp nhóm. Tất cả các giờ học đều kết hợp với kỹ năng Nói. Điều này rất hữu ích cho học viên. Đối với khóa PS ESL, giờ tự học buổi tối không bắt buộc. Các lớp học có thể được tùy chỉnh, tùy theo mục đích học tập của học viên.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

lớp Học:

10 lớp mỗi ngày + 2 giờ tự học:
4 lớp 1:1
4 lớp nhóm
2 lớp đặc biệt
2 giờ tự học

1:1:

Nói

Học Nhóm:

Thảo luận, đọc, phát âm, thi

Lớp đặc biệt:

Mẫu Tiếng Anh, ngữ pháp

CNN hoặc nghe 1 phút

từ vựng, tự học

Mục tiêu:

Nâng cao khả năng nói qua các lớp 1:1 và các lớp nhóm.

Phù hợp với:

Trình độ yêu cầu từ A1 – C1

*Thời gian từ 1-24 tuần

QUY ĐỊNH LỚP HỌC

  1. Học viên nên chọn lớp học nhóm phù hợp theo trình độ của bản thân.
  2. 4 lớp học tiêu chuấn trong 1 ngày và điểm danh sẽ được kiểm tra trong 2 tuần.
  3. Học viên mới có thể thay đổi môn học sau 2 tuần.
  4. Nếu học viên đăng ký 5 lớp học thì phải tham gia đầy đủ 5 lớp đó trong vòng 2 tuần.
  5. English Zones là khu vực học viên chỉ được nói Tiếng Anh.
  6. Đổi lịch học, bổ sung môn học hoặc đổi lớp học sẽ được thực hiện sau 2 tuần.
  7. 1 buổi học bao gồm 45 phút học và 10 phút giải lao.

LỚP 1:1

Speaking I, Speaking II. Tất cả 4 giờ học 1:1 đều tập trung vào kỹ năng Nói nhằm giúp học viên cải thiện kỹ năng Nói một cách nhanh nhất. Học viên và giáo viên có thể thảo luận với nhau về chương trình học, giáo trình, môn học để tìm ra lộ trình học phù hợp với học viên.

LỚP TỐI

Kiểm tra từ vựng (30 phút): Bài kiểm tra từ vựng sẽ được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 trong 2 tuần 9.

Tự học (2 giờ): Học viên sẽ được sắp xếp chỗ ngồi tự học và được giám sát bới các quản lý trong 2 tuần.

LỚP NHÓM

• Reading (Luyện đọc) :
Đào sâu kĩ năng đọc bằng cách mở rộng vốn từ, nâng cao khả năng phân tích thông qua các cuốn giáo trình, tài liệu quốc tế.

• Conversation: Tăng khả năng tự tin trong kĩ năng nói, làm giàu vốn từ, nâng cao khả năg phân tích và sáng tạo. Lớp học cũng sẽ có những hoạt động như thuyết trình, tranh luận và diễn thuyết.

• Pronunciation: Lớp học kéo dài 4 tuần, cung cấp cho học viên những từ mới nâng cao và học thuật, tăng khả năng nghe và dictation, cải thiện phát âm và cấu trúc câu.

• Composition: Nâng cao khả năng viết bằng cách áp dụng các kiến thức Ngữ Pháp, Từ vựng, và khả năng Viết.

LỚP ĐẶC BIỆT

• English patterns (Mấu Tiếng Anh) :
Học viên được dạy những cách biểu đạt cần thiết sử dụng cho giao tiếp hàng ngày.

• Grammar (Cấu trúc & Ngữ pháp): Những kiến thức ngữ pháp căn bản hàng ngày được truyền tải đến học viên thông qua những cách tiếp cận khác nhau, từ cơ bản đến nâng cao.

• CNN/ Listen a Minute (CNN & Nghe 1 phút) :
Thông qua hoạt động dictation (nghe và ghi lại), và các hoạt động nghe khác, học viên có thể học thêm được rất nhiều từ vựng hữu ích.