Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC khoá học IELTS

IELTS

IELTS là kỳ thi ngôn ngữ phổ biến nhất dành cho học sinh, sinh viên muốn học tập hoặc định cư ở những nước như Australia, Canada, New Zealand, Anh Quốc, hoặc Mỹ. IELTS được dạy ở hơn 2,200 trường Đại học và trung tâm tiếng Anh tại Mỹ. Hơn 9,000 cơ quan tổ chức, doanh nghiệp trên toàn thế giới công nhận chứng chỉ IELTS. Khoảng 2,2 triệu người tham gia kì thi IELTS mỗi năm. Chương trình IELTS của JIC sẽ giúp bạn đạt được điểm số mục tiêu với lộ trình học linh hoạt và đội ngũ giáo viên chất lượng. Để theo học IELTS tại JIC, học viên phải đạt từ level 3 đến level 8.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

lớp Học:

8 lớp mỗi ngày + 2 giờ tự học:
6 lớp 1:1
2 lớp nhóm
2 giờ tự học

1:1:

Nói, nghe, đọc, viết

Học Nhóm:

Thảo luận, luyện nói, BBC listening

Lớp đặc biệt:

Từ vựng, tự học

Mục Tiêu:

Dành cho những học viên có mục đích đạt điểm IELTS để nhập cư, tìm cơ hội việc làm hoặc nâng cao trình độ học tập.

Phù Hợp Với:

Điểm đầu vào từ A1-B1.

*Thời gian từ 1-24 tuần

QUY ĐỊNH LỚP HỌC

  1. Lớp học được xếp dựa vào trình độ.
  2. Học viên sẽ được xếp hạng theo bảng đánh giá của giáo viên và hệ thống chấm điểm (điểm danh, chậm trễ và thành tích)
  3. Lớp học đặc biệt dành cho tất cả học viên, học viên có thể tham gia học thử trong 1 tuần. Sau đó, học viên sẽ phải tham gia đầy đủ các lớp học đã đăng ký trong thời gian còn lại của khóa học.
  4. Các lớp học đặc biệt được diễn ra từ thứ 2 đến thứ 5.
  5. Học viên IELTS không được ra khỏi trường từ thứ 2 đến thứ 6.
  6. Lớp học đặc biệt có thể thay đổi.
  7. 1 buổi học bao gồm 45 phút học và 10 phút giải lao.

*Chúng tôi khuyến nghị học viên nên bắt đầu chương trình IELTS theo định kỳ.

LỚP 1:1

• Speaking (2 tiết):
Đánh giá và nâng cao khả năng nói của học viên thông qua chỉnh sửa phát âm, ngữ điệu, sự logic trong câu trả lời, tính chính xác trong việc sử dụng Ngữ pháp.

• Writing (2 tiết):
Nâng cao kỹ năng viết, làm giàu vốn từ vựng, khả năng Brainstorming của học viên thông qua việc học các cấu trúc, cách viết của bài viết Task 1 và Task 2.

• Listening (1 tiết):
Nâng cao khả năng Nghe, giải quyết các khó khăn trong kỹ năng Nghe bằng việc nghe nghe lặp lại (repetition), nghe và ghi chép lại (Dictation), bắt chước (Mimic).

• Reading (1 tiết):
Nâng cao khả năng đọc thông qua việc học chuyên sâu với các bài đọc hiểu thật trong bài thi IELTS.

LỚP NHÓM

Học viên chọn lớp nhóm trong số các giờ học sau đây:

• Speaking Skills and Practice (SSAP):
Giúp học viên sẵn sàng trả lời được bất cứ một topics nào bằng việc học các chiến thuật để cải thiện mức độ trôi chảy và tính mạch lạc.

• Pronunciation:
Giúp học viên nâng cao khả năng phát âm thông qua việc thực hành chuyên sâu.

• BBC Listening:
Làm quen với phát âm chuẩn Anh Anh, cải thiện được kỹ năng Nghe.

• IELTS Grammar:
Giúp học viên hiểu được tường tận cách sử dụng ngữ pháp chuẩn.

LỚP ĐẶC BIỆT

Kiểm tra từ vựng (30 phút):
Bài kiểm tra từ vựng diễn ra từ thứ 2 đến thứ 6 (bắt buộc tham gia).

Tự học (2 tiết):
Học viên được chỉ định chỗ ngồi và giám sát bới quản lý (bắt buộc tham gia).

Mock Test:
Bài kiểm tra IELTS sẽ được diễn ra vào sáng thứ 7 hàng tuần và Speaking sẽ được kiểm tra vào thứ 6 hàng tuần.

HỆ THỐNG 2:2:1:1

Hầu hết các trường Anh ngữ trên thế giới đều có số lượng lớp học giống nhau. Học viên thường sẽ có 1 lớp 1:1 với mỗi môn học (Nghe, Nói, Đọc, Viết) JIC cũng khởi đầu như thế , tuy nhiên trường là nơi đầu tiên có khóa học IELTS, chúng tôi đã thay đổi và cải thiện chương trình giảng dạy. Lơi thế của 2:2:1:1 là chủ yếu tập trung vào điểm yếu của hầu hết học viên đó là kĩ năng Viết và Nói, nhờ vậy học viên của JIC có thể dễ dàng nâng cao số điểm và cải thiện nhanh hơn.

LỚP HỌC SPEAKING MỖI NGÀY

FIGURE 1:Comparison of Speaking Class.

ĐIỂM MỤC TIÊU

Biểu đồ cho thấy sự tiến bộ của học viên JIC đi từ cơ bản đến nâng cao để đạt điểm mục tiêu.

FIGURE 1:Duration of Improvement.