Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC khoá học PS TOEIC

PS TOEIC

Power Speaking TOEIC – Khóa học này dành cho các học viên muốn đạt được điểm số TOEIC cao trong thời gian ngắn, hay các học viên đang theo học TOEIC một thời gian dài mà chưa thực sự có sự tự tin để đạt được điểm số mình mong muốn.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

lớp Học:

10 lớp mỗi ngày + 2 giờ tự học:
4 lớp 1:1
4 lớp nhóm
2 lớp đặc biệt
2 giờ tự học

1:1:

Nói

Học Nhóm:

Đọc và nghe

Lớp đặc biệt:

Kiểm tra định kỳ

Mục tiêu:

Khoá học này cũng cung cấp cho các học viên khoá ESL các kiến thức về ngữ pháp, từ vựng TOEIC. Sở hữu chứng chỉ TOEIC, học viên sẽ có thể xin vào làm việc ở một số cơ quan, tổ chức nước ngoài.

Phù hợp với:

Yêu cầu trình độ đầu vào với các học viên khoá học này là Level 3~ level 8 (tương đương TOEIC 300~ TOEIC 900), học viên có thể đi ra ngoài sau giờ học. Tuy nhiên, học viên sẽ phải tham gia làm các bài thi, bài kiểm tra hàng tuần, hàng tháng.

*Thời gian từ 1-24 tuần

QUY ĐỊNH LỚP HỌC

  1. Học viên nên chọn lớp học nhóm phù hợp theo trình độ của bản thân.
  2. 4 lớp học tiêu chuấn trong 1 ngày và điểm danh sẽ được kiểm tra trong 2 tuần.
  3. Học viên mới có thể thay đổi môn học sau 2 tuần.
  4. Nếu học viên đăng ký 5 lớp học thì phải tham gia đầy đủ 5 lớp đó trong vòng 2 tuần.
  5. English Zones là khu vực học viên chỉ được nói Tiếng Anh.
  6. Đổi lịch học, bổ sung môn học hoặc đổi lớp học sẽ được thực hiện sau 2 tuần.
  7. 1 buổi học bao gồm 45 phút học và 10 phút giải lao.

LỚP 1:1

2 tiết TOEIC Speaking (tự chọn):
Lớp học này được thiết kế nhằm nâng cao kỹ năng Nói đặc biệt trong phần thi Speaking của TOEIC.

2 tiết Power Speaking English:
Nâng cao trình độ nói của học viên thông qua lớp học 1:1. Tham khảo ý kiến của học viên và giáo viên nhằm chọn tài liệu học tập phù hợp với mục đích, nhu cầu và trình độ của học viên.

LỚP NHÓM

2 tiết Reading Comprehension
2 tiết Listening Comprehension

Cung cấp khóa đào tạo chuyên sâu, trang bị cho học viên từ vựng, ngữ pháp, làm quen với các giọng điệu và tốc độ trong bài thi TOEIC. Học viên sẽ làm bài kiểm tra TOEIC 3 lần/tuần. Kết quả bài thi sẽ được nhận xét tại lớp học.

LỚP ĐẶC BIỆT

Học viên chọn trong các tiết nhóm đặc biệt của khoá Power Speaking.

LỚP TỐI

Kiểm tra từ vựng (30 phút): Bài kiểm tra từ vựng sẽ được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 trong 2 tuần 9.

Tự học (2 giờ): Học viên sẽ được sắp xếp chỗ ngồi tự học và được giám sát bới các quản lý trong 2 tuần.

TOEIC Mock test: Tổ chức 3 lần/ tuần, từ 20:10 đến 22:30 vào thứ 2, 4, 6