Designed and built with care, filled with creative elements

Top

JIC khoá học PS WORKING HOLIDAY

PS WORKING HOLIDAY

Working Holiday là khóa học dành cho những đối tượng muốn đi làm và đi du lịch ở các nước như Úc, Canada, New Zealand.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

lớp Học:

10 lớp mỗi ngày + 2 giờ tự học:
6 lớp 1:1
2 lớp nhóm
2 lớp đặc biệt
2 giờ tự học

1:1:

Nói

Học Nhóm:

Phát âm, Working Holiday

Lớp đặc biệt:

Tự chọn

Mục tiêu:

Chương trình giúp sinh viên quen với việc viết thư xin việc, phỏng vấn, thực hành.

Phù hợp với:

Mọi trình độ.

*Thời gian từ 1-24 tuần

QUY ĐỊNH LỚP HỌC

  1. Học viên nên chọn lớp học nhóm phù hợp theo trình độ của bản thân.
  2. 4 lớp học tiêu chuấn trong 1 ngày và điểm danh sẽ được kiểm tra trong 2 tuần.
  3. Học viên mới có thể thay đổi môn học sau 2 tuần.
  4. Nếu học viên đăng ký 5 lớp học thì phải tham gia đầy đủ 5 lớp đó trong vòng 2 tuần.
  5. English Zones là khu vực học viên chỉ được nói Tiếng Anh.
  6. Đổi lịch học, bổ sung môn học hoặc đổi lớp học sẽ được thực hiện sau 2 tuần.
  7. 1 buổi học bao gồm 45 phút học và 10 phút giải lao.

LỚP 1:1

Speaking I và Speaking II:
Nâng cao trình độ nói của học viên thông qua lớp học 1:1. Tham khảo ý kiến của học viên và giáo viên nhằm chọn tài liệu học tập phù hợp với mục đích, nhu cầu và trình độ của học viên.

LỚP NHÓM

2 tiết Working Holiday:
Khóa học dành cho học viên muốn làm việc tại nước ngoài. Học viên sẽ học cách làm hồ sơ, trả lời phỏng vấn và có cơ hội làm việc/thực tập tại quán café.

2 tiết Power Speaking:
Nâng cao trình độ nói của học viên thông qua lớp học 1:1. Tham khảo ý kiến của học viên và giáo viên nhằm chọn tài liệu học tập phù hợp với mục đích, nhu cầu và trình độ của học viên.

LỚP ĐẶC BIỆT

Học viên chọn trong các tiết nhóm đặc biệt của khoá Power Speaking.

LỚP TỐI

Kiểm tra từ vựng (30 phút): Bài kiểm tra từ vựng sẽ được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6 trong 2 tuần 9.

Tự học (2 giờ): Học viên sẽ được sắp xếp chỗ ngồi tự học và được giám sát bới các quản lý trong 2 tuần.