Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học CRAZY ESL

CRAZY ESL

Khóa học Crazy ESL: là một chương trình chuyên sâu được cung cấp cho người học tiếng Anh với các trình độ khác nhau. Học viên có thể tự chọn chương trình Crazy ESL: Life Skills, Pronunciation Foundations, Speak Out, Vocabulary and Idioms, Business.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Cấp độ:

Tất cả cấp độ

Lớp chính:

Lớp 1:1 – 8 tiết học

Lớp tự chọn:

2h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
(Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

Mục tiêu:

Tập trung vào việc xây dựng nền tảng ngữ pháp tiếng Anh của học sinh.

Phù hợp với:

Mọi trình độ.
Khoá học Crazy ESL dành cho các học viên mà chỉ có thể tham gia học dưới 4 tuần, với các học viên học dài hạn từ 12 tuần trở lên nên lựa chọn các khóa Power Speaking ESL hoặc Native ESL.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt tùy theo khóa học của học viên.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Học viên được dạy rất nhiều từ vựng và cách diễn đạt thực tế và hữu ích để cho phép họ giao tiếp với người nước ngoài trong và ngoài trường. Những lưu ý chỉnh sửa trong quá trình nói cũng được cung cấp cho học viên.

Expression / Listening /
Grammar / Writing:
Học viên có thể yêu cầu các lớp học để giáo viên của họ được phân phối theo chỉ định của Bộ phận điều phối.

Reading (Luyện đọc) :
Lớp học tập trung vào đọc hiểu và từ vựng. Mỗi phần có hai mươi đoạn văn đọc dựa trên chủ đề thú vị, giới thiệu các từ vựng và thành ngữ được sử dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong các bài đọc.

Idioms:
Nhiều cuốn sách đa dạng được cung cấp nhằm làm cho học viên làm quen với các thành ngữ khác nhau, làm thế nào các thành ngữ được nhóm lại trong các hình thức, ý nghĩa và các thì khác nhau.

LỚP TỰ CHỌN

2h lớp học buổi tối, 30 phút Dictation, 1h kiểm tra từ vựng (Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Lớp buổi tối sẽ do GV bản ngữ và GV Filipino đảm nhận. GV bản ngữ sẽ phụ trách các môn: Situation-specific conversation expression, Idioms, Discussions, American accents, Discussion. GV Filipino sẽ đảm nhiệm chủ yếu môn Discussion.