Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học IELTS CƠ BẢN

IELTS CƠ BẢN

Chương trình dành cho những học viên muốn di cư đến các nước nói tiếng Anh bao gồm Úc, Canada và New Zealand và cho những học viên muốn đào tạo hoặc học dưới cấp độ.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Lớp chính:

6 tiết 1:1 với giáo viên người Philippines
1 tiết học 1:1 với giáo viên bản ngữ

Lớp tự chọn:

1h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
( Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

Mục tiêu:

Học viên có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo để có thể giao tiếp và có một cuộc sống dễ dàng hơn ở nước ngoài.

Phù hợp với:

Những học viên muốn di cư đến các nước nói tiếng Anh và cho những học viên muốn đào tạo hoặc học dưới
cấp độ.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt theo từng học viên.

LỚP 1:1

IELTS Speaking:
Lớp học nhằm mục đích làm cho học viên thoải mái và tự tin khi nói, tập trung vào các cách tiếp cận khác nhau trong ba phần của bài kiểm tra nói. Câu hỏi từ các kỳ thi trước được bao gồm trong các buổi thực hành.

IELTS Reading:
Lớp tập trung vào nâng cao kỹ năng để đọc xử lý các chiến lược cho các loại câu hỏi cụ thể. Tài liệu kiểm tra đọc thực tế được tích hợp trên các bài kiểm tra thực hành cho từng loại câu hỏi.

LỚP NHÓM

Pattern Speaking:
Tập trung vào các mẫu câu và kiến thức hữu ích mà học viên có thể sử dụng trong bài kiểm tra. Các nội dung dựa trên các chủ đề phổ biến trong bài nói IELTS.

Native Speaking:
Lớp được giảng dạy bởi người bản ngữ nhằm mục đích giúp học viên làm quen với cách nói của người bản ngữ. Lời khuyên và chiến lược về cách đối đầu với kỳ thi được giảng dạy trong lớp.

LỚP TỰ CHỌN

(3 tiết): 1 tiết lớp buổi tối (học Speaking, Writing với giáo viên bản ngữ), 30 phút Dictation (nghe chép chính tả), 1h kiểm tra từ vựng. Lớp tự chọn được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 5, học viên có thể tham gia tự do. Tuy nhiên, 4 tuần đầu tiên, bắt buộc phải
tham gia.