Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học IELTS HỌC THUẬT

IELTS HỌC THUẬT

IELTS ACADEMIC đo lường mức độ thông thạo tiếng Anh của người dự thi có phù hợp với môi trường học thuật hay không. Chương trình phản ánh các khía cạnh của ngôn ngữ học thuật và đánh giá xem học viên đã sẵn sàng để bắt đầu đào tạo hay học tập hay chưa.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Lớp chính:

6 tiết 1:1 với giáo viên người Philippines
1 tiết học 1:1 với giáo viên bản ngữ

Lớp tự chọn:

1h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
( Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

Mục tiêu:

Đánh giá các khía cạnh của Tiếng Anh học thuật nhằm kiểm tra học viên xem đã sẵn sàng để bắt đầu đào tạo, học tập hoặc làm việc ở các môi trường chuyên nghiệp hay chưa.

Phù hợp với:

Những học viên muốn học lên đại học hoặc sau đại học và cho học viên muốn tham gia vào một tổ chức chuyên nghiệp nước ngoài.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt theo từng học viên.

LỚP 1:1

IELTS Speaking:
Lớp học nhằm mục đích làm cho học viên thoải mái và tự tin khi nói, tập trung vào các cách tiếp cận khác nhau trong ba phần của bài kiểm tra nói. Câu hỏi từ các kỳ thi trước được bao gồm trong các buổi thực hành.

IELTS Reading:
Lớp tập trung vào nâng cao kỹ năng để đọc xử lý các chiến lược cho các loại câu hỏi cụ thể. Tài liệu kiểm tra đọc thực tế được tích hợp trên các bài kiểm tra thực hành cho từng loại câu hỏi.

LỚP NHÓM

Pattern Speaking:
Tập trung vào các mẫu câu và kiến thức hữu ích mà học viên có thể sử dụng trong bài kiểm tra. Các nội dung dựa trên các chủ đề phổ biến trong bài nói IELTS.

Native Speaking:
Lớp được giảng dạy bởi người bản ngữ nhằm mục đích giúp học viên làm quen với cách nói của người bản ngữ. Lời khuyên và chiến lược về cách đối đầu với kỳ thi được giảng dạy trong lớp.

LỚP TỰ CHỌN

(3 tiết): 1 tiết lớp buổi tối (học Speaking, Writing với giáo viên bản ngữ), 30 phút Dictation (nghe chép chính tả), 1h kiểm tra từ vựng. Lớp tự chọn được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 5, học viên có thể tham gia tự do. Tuy nhiên, 4 tuần đầu tiên, bắt buộc phải
tham gia.