Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học POWER ESL

POWER ESL

Power ESL là một phiên bản nâng cấp của General ESL. Còn được gọi là “Spartan Speaking”, nó sẽ cho học viên được học tiếng Anh hiệu quả. Đó là 1 ý tưởng cho tất cả các học viên từ sơ cấp đến nâng cao. Chương trình này có sự phân chia cân bằng của các lớp: lớp 4 học viên – 1 lớp và lớp 1 học viên – 1 lớp. Khóa học giúp học viên Chương trình tiếp cận mục tiêu của học sinh theo nhiều cách. Tuy nhiên, chủ yếu sử dụng cách giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp (CLT).

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Cấp độ:

Tất cả cấp độ

Lớp chính:

Lớp 1:1 – 5 tiết học

Lớp tự chọn:

2h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
(Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

Mục tiêu:

Tiếp cận với ngôn ngữ tiếng Anh và cung cấp cơ hội tối đa cho sinh viên sử dụng tiếng Anh chính xác trong nói, nghe, đọc và viết. cung cấp cho sinh viên những bài học giao tiếp thú vị , hữu ích hơn và có liên quan hơn đến tình huống thực tế hơn là lớp học.

Phù hợp với:

Mọi trình độ.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt tùy theo khóa học của học viên.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Học viên được dạy rất nhiều từ vựng và cách diễn đạt thực tế và hữu ích để cho phép họ giao tiếp với người nước ngoài trong và ngoài trường. Những lưu ý chỉnh sửa trong quá trình nói cũng được cung cấp cho học viên.

Expression / Listening /
Grammar / Writing:
Học viên có thể yêu cầu các lớp học để giáo viên của họ được phân phối theo chỉ định của Bộ phận điều phối.

Reading (Luyện đọc) :
Lớp học tập trung vào đọc hiểu và từ vựng. Mỗi phần có hai mươi đoạn văn đọc dựa trên chủ đề thú vị, giới thiệu các từ vựng và thành ngữ được sử dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong các bài đọc.

Idioms:
Nhiều cuốn sách đa dạng được cung cấp nhằm làm cho học viên làm quen với các thành ngữ khác nhau, làm thế nào các thành ngữ được nhóm lại trong các hình thức, ý nghĩa và các thì khác nhau.

LỚP TỰ CHỌN

2h lớp học buổi tối, 30 phút Dictation, 1h kiểm tra từ vựng (Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Lớp buổi tối sẽ do GV bản ngữ và GV Filipino đảm nhận. GV bản ngữ sẽ phụ trách các môn: Situation-specific conversation expression, Idioms, Discussions, American accents, Discussion. GV Filipino sẽ đảm nhiệm chủ yếu môn Discussion.