Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học TOEFL

TOEFL

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) là một bài kiểm tra tiêu chuẩn để đo lường khả năng tiếng Anh của những người không phải là người bản ngữ muốn đăng ký vào các trường đại học nói tiếng Anh. Bài kiểm tra được chấp nhận bởi nhiều tổ chức học thuật và chuyên nghiệp nói tiếng Anh.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Lớp chính:

6 tiết 1:1 với giáo viên người Philippines
1 tiết học 1:1 với giáo viên người Mỹ

Lớp tự chọn:

1h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
( Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

*Nhà trường có thể sắp xếp tổ chức các bài thi thử nếu học sinh muốn tham gia.

Mục tiêu:

Giúp học viên phát triển kỹ năng làm bài thi TOEFL để đạt hiệu quả cao nhất trong thời gian ngắn nhất.

Phù hợp với:

Dành cho các học viên muốn đi du học và làm việc ở nước ngoài.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt theo từng học viên.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Mỗi chủ đề được trình bày cẩn thận với các bài tập để giúp học viên hiểu các vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình.

Listening (Luyện nghe) :
Các bài tập được thiết kế cung cấp cho người học cơ hội áp dụng những sự hiểu biết của họ về các thông điệp dựa trên âm thanh với các nhiệm vụ yêu cầu nói, đọc và viết.

Reading (Luyện đọc) :
Học viên có thể học các kỹ năng đọc hiểu, tìm ý chính và sử dụng ngữ cảnh để hiểu các mục từ vựng.

Grammar (Cấu trúc & ngữ pháp) :
Tài liệu cho lớp học được tổ chức theo các thể loại ngữ pháp, chẳng hạn như các thì, câu hỏi và bài viết. Trong đó, có một số bài tập cho học viên thực hành ngữ pháp mà họ đã học.
Nếu các giáo viên Filipino thiên về ngữ pháp, đọc, viết thì giáo viên người bản ngữ sẽ giúp các bạn rèn luyện khả năng nói và phát âm sao cho giống người bản địa nhất.

LỚP NHÓM

Nội dung bài học được tối ưu hóa cho chương trình TOEFL, bao gồm TOEFL Listening và
TOEFL Reading.

LỚP TỰ CHỌN

(3 tiết): 1 tiết lớp buổi tối (học Speaking, Writing với giáo viên bản ngữ), 30 phút Dictation (nghe chép chính tả), 1h kiểm tra từ vựng. Lớp tự chọn được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 5, học viên có thể tham gia tự do. Tuy nhiên, 4 tuần đầu tiên, bắt buộc phải
tham gia.