Designed and built with care, filled with creative elements

Top

A&J khoá học TOEIC ĐẢM BẢO

TOEIC ĐẢM BẢO

Khóa học cam kết điểm đầu ra Toeic của học viên với thời gian ngắn nhất và chi phí tiết kiệm nhất với một số yêu cầu nhất định học viên phải thực hiện.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

Thời lượng khóa học:

1-24 tuần

Ngày bắt đầu:

Mỗi thứ hai

Lớp chính:

6 tiết 1:1 với giáo viên người Philippines
1 tiết học 1:1 với giáo viên người Mỹ

Lớp tự chọn:

1h lớp học buổi tối,
30 phút Dictation,
1h kiểm tra từ vựng
( Yêu cầu tham gia bắt buộc 4 tuần đầu tiên)

Bài kiểm tra: 

2 tuần 1 lần

*Nhà trường có thể sắp xếp tổ chức các bài thi thử nếu học sinh muốn tham gia.

Mục tiêu:

Để cải thiện kỹ năng của học viên trong tất cả các khía cạnh của các bài kiểm tra nhằm cho phép họ đạt được điểm số mục tiêu cụ thể.

Phù hợp với:

Những bạn học viên cần đạt một điểm số TOEIC nhất định trong thời gian giới hạn.

* Thời khóa biểu thay đổi linh hoạt theo từng học viên.

LỚP 1:1

Speaking (Luyện nói) :
Mỗi chủ đề được trình bày cẩn thận với các bài tập để giúp học viên hiểu các vấn đề và bày tỏ ý kiến của riêng mình.

Listening (Luyện nghe) :
Các bài tập được thiết kế cung cấp cho người học cơ hội áp dụng những sự hiểu biết của họ về các thông điệp dựa trên âm thanh với các nhiệm vụ yêu cầu nói, đọc và viết.

Reading (Luyện đọc) :
Học viên có thể học các kỹ năng đọc hiểu, tìm ý chính và sử dụng ngữ cảnh để hiểu các mục từ vựng.

Grammar (Cấu trúc & ngữ pháp) :
Tài liệu cho lớp học được tổ chức theo các thể loại ngữ pháp, chẳng hạn như các thì, câu hỏi và bài viết. Trong đó, có một số bài tập cho học viên thực hành ngữ pháp mà họ đã học.
Nếu các giáo viên Filipino thiên về ngữ pháp, đọc, viết thì giáo viên người bản ngữ sẽ giúp các bạn rèn luyện khả năng nói và phát âm sao cho giống người bản địa nhất.

LỚP NHÓM

Speaking:
Hoạt động nói mang đến những cơ hội để học viên tiếp cận với những câu hỏi đa dạng ở những nội đúng cụ thể. Những câu hỏi được đặt ra từ bất kì một bài học nào.

Pattern & Strategies:
Đây là phần tổng hợp dành cho học viên TOEIC chứa các mô hình và chiến lược hữu ích khác nhau cần thiết để làm bài kiểm tra. Nó bao gồm một số bài tập mỗi sau một chủ đề có thể là một công cụ được sử dụng để kiểm tra mức độ họ hiểu cuộc thảo luận.

Grammar:
Ngữ pháp nhấn mạnh vào các cấu trúc dễ hiểu cho những người học TOEIC. Các hoạt động từ dễ dàng đến phức tạp được đặt ra để đo lường sự tiến bộ, bao gồm một số bài tập nói dựa trên nhiệm vụ nhằm củng cố và tích hơpj lý thuyết vào kinh nghiệm thực tế.

LỚP TỰ CHỌN

(3 tiết): 1 tiết lớp buổi tối (học Speaking, Writing với giáo viên bản ngữ), 30 phút Dictation (nghe chép chính tả), 1h kiểm tra từ vựng. Lớp tự chọn được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 5, học viên có thể tham gia tự do. Tuy nhiên, 4 tuần đầu tiên, bắt buộc phải
tham gia.