Designed and built with care, filled with creative elements

Top

LONGLONG khoá học ESL INTENSIVE

ESL INTENSIVE

Khoá học này có chương trình học giống như chương trình ESL nhưng học viên được tăng cường thêm 1 lớp 1:1 giúp nâng cao cơ hội thực hành giao tiếp, học viên sẽ có rất nhiều cơ hội để trò chuyên với các giáo viên.

Thời lượng khoá học:

1-24 tuần

Cấp độ:

Tất cả cấp độ

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp đặc biệt – 2 tiết học
+ 1 tiết kiểm tra từ vựng

Mục tiêu:

Về cơ bản, chương trình học giống với khóa ESL nhưng được tăng cường thêm tiết 1:1 dành cho các học viên muốn luyện nói Speaking nhiều hơn.

Phù hợp với:

Từ A2 trở lên

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

*Lịch trình mẫu trên được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật học viên sẽ không có lớp học.

LỚP 1:1

⦁ Tuỳ vào khoá học mà mỗi ngày học viên có 4 hoặc 5 tiết 1:1.
⦁ Học viên có thể lựa chọn cấc môn học từ speaking, lisnening, reading, writing. Tuỳ theo nguyện vọng, học viên cũng có thể học cả lớp phát âm và từ vựng.

Speaking: Học viên được dạy rất nhiều từ vựng và cách diễn đạt thực tế và hữu ích để cho phép họ giao tiếp với người nước ngoài trong và ngoài trường. Những lưu ý chỉnh sửa trong quá trình nói cũng được cung cấp cho học viên.

Pronunciation: Các tài liệu bao gồm nhịp điệu lời nói của người Mỹ, hình thức từ được được kết hợp và kết nối. Học viên được tăng cường về âm nguyên âm, phụ âm, mẫu ngữ điệu, cụm từ, pha trộn và chuyển đổi một cách thường xuyên của danh từ và động từ.

Expression / Listening /
Grammar / Writing: Học viên có thể yêu cầu các lớp học để giáo viên của họ được phân phối theo chỉ định của Bộ phận điều phối.

LỚP NHÓM

Sẽ có hai lớp học nhóm thường lệ, mỗi ngày chỉ có một tiết học. một giáo viên sẽ chỉ dạy cho 4 học viên. Nội dung lớp học thường được tập trung vào kỹ năng speaking và discussion. Học viên có thể lựa chọn chủ để từ những nội dung mà giáo viên đã chuẩn bị.

Reading: Lớp học tập trung vào đọc hiểu và từ vựng. Mỗi phần có
hai mươi đoạn văn đọc dựa trên
chủ đề thú vị, giới thiệu các từ vựng và thành ngữ được sử dụng phổ biến nhất được tìm thấy trong các bài đọc.

Listening: Nội dung của các tài liệu đa dạng đưa ra các tình huống thực tế hàng ngày để luyện nghe thông tin. Học viên sẽ được nghe chi tiết cụ thể, ý chính, tóm tắt, trình tự nghe, suy luận và dự đoán.

LỚP ĐẶC BIỆT

Thời gian: 17:05~17:45, 18:20~19:00, từ thứ 2 đến thứ 5.

Bắt buộc phải tham gia vào 1 tiết. Trường cung cấp (6) môn học như Speaking & Grammar, Grammar & Writing, Dance, Guitar…. Tuỳ vào từng thời điểm mà nội dung giờ học thay đổi như Essential Grammar for Academic writing, Speak up, Real English…

• Vocabulary (Kiểm tra từ vựng):
Từ 20:00~20:30.