Designed and built with care, filled with creative elements

Top

LONGLONG khoá học IELTS ĐẢM BẢO

IELTS ĐẢM BẢO

Trước khi đăng ký chương trình, học viên cần đạt yêu cầu đầu vào. Speaking test 15 phút và writing test 30 phút sẽ được thực hiện thông qua Skype. Ngoài ra, học viên phải nộp điểm thi chính thức (trong vòng 6 tháng) thỏa mãn điều kiện đầu vào hoặc đối với bạn nào đang học cần phải thực hiện bài kiểm tra Mock test để xét trình độ.

Thời lượng khoá học:

1-24 tuần

Cấp độ:

(Phù hợp với)

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp đặc biệt – 2 tiết học
hoặc 1 tiết học + 3 tiết tự học

Mục tiêu:

Đạt được band điểm như mong muốn.

Phù hợp với:

– IELTS Guarantee 5.5: Đầu vào IELTS 4.0 chính thức hoặc vượt qua điểm yêu cầu của HELP
– IELTS Guarantee 6.0: Đầu vào IELTS 5.0 chính thức hoặc vượt qua điểm yêu cầu của HELP
– IELTS Guarantee 6.5: Đầu vào IELTS 6.0 chính thức
– IELTS Guarantee 7.0: Đầu vào IELTS 6.5 chính thức

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

*Lịch trình mẫu trên được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật học viên sẽ không có lớp học.

LỚP 1:1

IELTS Listening, IELTS Speaking, IELTS Reading, IELTS Writing.

LỚP NHÓM

Listening, Reading.

*Lợi ích khóa đảm bảo:
– Nếu học viên không đạt đủ điểm đầu ra sẽ được miễn học phí theo đơn vị mỗi 4 tuần cho tới khi đạt được mức điểm đảm bảo (không bao gồm chi phí ăn ở, ký túc xá, chi phí địa phương).
– Nếu học viên không đạt đủ điểm đầu ra sẽ được miễn một lần lệ phí thi IELTS cho lần thi tiếp theo.

LỚP ĐẶC BIỆT

• 1 giờ lớp IELTS đặc biệt
• 3 giờ tự học

• Vocabulary (Kiểm tra từ vựng):
Từ 20:00~20:30.

Sáng thứ bảy hàng tuần lúc 9:00 AM học viên có bài IELTS Mock Test.