Designed and built with care, filled with creative elements

Top

LONGLONG khoá học TOEFL ĐẢM BẢO

TOEFL ĐẢM BẢO

TOEFL được phát triển bởi America ETS, là một chứng chỉ để đánh giá năng lực Tiếng Anh tại cấp học Đại học đối với học viên không phải người bản ngữ trước khi học viên nhập học hoặc tốt nghiệp các trường ở Mỹ, Canada, Úc, Anh.

Thời lượng khoá học:

1-24 tuần

Cấp độ:

(Phù hợp với)

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp đặc biệt – 3 tiết học (tự chọn)
+ 1 tiết lớp TOELF đặc biệt

Phù hợp với:

– TOEFL Guarantee 61: Đầu vào TOEFL 40 chính thức hoặc vượt qua điểm yêu cầu của HELP
– TOEFL Guarantee 70: Đầu vào TOEFL 50 chính thức hoặc vượt qua điểm yêu cầu của HELP
– TOEFL Guarantee 80: Đầu vào TOEFL 65 chính thức
– TOEFL Guarantee 90: Đầu vào TOEFL 77 chính thức
– TOEFL Guarantee 100: Đầu vào TOEFL 88 chính thức

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

*Lịch trình mẫu trên được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật học viên sẽ không có lớp học.

LỚP 1:1

TOEFL Listening, TOEFL Speaking, TOEFL Reading, TOEFL Writing.

LỚP NHÓM

Listening, Reading.

*Lợi ích khóa đảm bảo:
Nếu học viên không đạt đủ điểm đầu ra sẽ được miễn học phí cho 4 tuần học tiếp theo (không bao gồm chi phí ăn ở, ký túc xá, chi phí địa phương).

LỚP ĐẶC BIỆT

• Vocabulary (Kiểm tra từ vựng):
Từ 20:00~20:30.

• 1 giờ lớp TOEFL đặc biệt

• 3 giờ tự học

Sáng thứ bảy hàng tuần, học viên có bài TOEFL Mock Test