Designed and built with care, filled with creative elements

Top

CLARK khoá học ESL BUSINESS

ESL BUSINESS

Chương trình Business English (Tiếng Anh Thương Mại) được xây dựng cho các đối tượng học viên muốn luyện tập và nhập vai mô phỏng các tình huống Thương mại thực tế như các chuyến công tác, các buổi họp, các buổi thuyết trình.
Đây là khoá học thiết yếu dành cho những ai muốn cải thiện tiếng Anh phục vụ cho nhu cầu công việc, kinh doanh, thương mại… Các lớp học sẽ tập trung vào những tình huống thực tế, thảo luận nhóm, rèn khả năng thuyết trình, tranh luận và nhập vai.
Tuỳ từng trường hợp mà học viên có thể yêu cầu những lĩnh vực mình muốn tập trung. Mỗi học viên đều được chia trình độ cụ thể từ Beginner đến Advance dựa trên bài kiểm tra đầu vào khi mới nhập học. (Nhà trường không đưa ra yêu cầu đầu vào cụ thể nhưng chúng tôi khuyến nghị bạn chỉ nên theo học Business English khi đạt trình độ từ trung cấp trở lên).

Thời lượng khoá học:

1-24 tuần

Cấp độ:

Tất cả cấp độ

Giờ học:

Lớp 1:1 – 4 tiết học

Lớp nhóm – 2 tiết học

Lớp đặc biệt – 2 tiết học
+ 1 tiết kiểm tra từ vựng

Mục tiêu:

Tập trung vốn từ vựng về các buổi họp, chuyến công tác và các buổi thuyết trình.

Phù hợp với:

Chương trình Business English phù hợp với các học viên mong muốn làm việc trong các công ty đa quốc gia hay tổ chức đa văn hóa.

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

*Lịch trình mẫu trên được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 và chủ nhật học viên sẽ không có lớp học.

LỚP 1:1

Business English Activities (Presentations, Debates, and Role Plays): Các lớp học này là nơi để học viên áp dụng toàn diện và rộng rãi và thực hành các kỹ năng và năng lực mà họ có được từ các lớp học khác. Đây là một nền tảng cho sinh viên thực hành lưu loát, phát triển sự tự tin và được tiếp xúc với các tình huống khác nhau của lĩnh vực kinh doanh và học viên sẽ có những phản ứng hiệu quả khi tham gia các hoạt động này.

Business English Vocabulary and Text Comprehension: Thông qua việc tìm hiểu một cách toàn diện và tiếp xúc thực tế các tài liệu đọc kinh doanh, các học viên có thể thực hành và nâng cao kỹ năng hiểu văn bản của họ trong kinh doanh.

Writing: Business English Correspondence: Thông qua việc tìm hiểu chi tiết về các hình thức và phong cách thư tín kinh doanh khác nhau và các bài tập giúp học viên thành thạo trong việc thấu hiểu cấu trúc thư tín kinh doanh, các học viên được học để trở thành những người viết thư tín kinh doanh thành thạo.

LỚP NHÓM

Speaking: Business English Speaking Các tiết học này trang bị cho học viên các bộ kỹ năng và năng lực cần thiết trong việc nói tiếng Anh thương mại. Đồng thời, đem lại cơ hội thực hành có phương pháp và tiếp xúc thực tế với các chủ đề và thảo luận có liên quan trong lĩnh vực kinh doanh.

LỚP ĐẶC BIỆT

2 tiết: Lớp thứ nhất từ 17:10~17:55 và lớp thứ 2 từ 19:00~19:45. Chủ đề xoay quanh Grammar, Pronunciation, Expression, Listening…

Tự học (2 tiết): Từ 19:00~20:30

Vocabulary (Kiểm tra từ vựng):
Từ 20:30~21:00 theo hình thức ghi âm lại. Mỗi bài kiểm tra có từ 20~40 câu hỏi tùy thuộc vào trình độ của học viên.

*Sau 4 tuần học đầu tiên, học viên có thể lựa chọn tự học thay cho việc tham gia các giờ học đặc biệt.