Designed and built with care, filled with creative elements

Top

HELP CLARK Lớp Học

HELP CLARK

Lớp Học

Khu vực phòng học và văn phòng nằm ở tầng một. Tầng hai là khu vực kí túc xá và phòng y tế. Tầng ba là khu vực kí túc xá. Hiện tại, HELP Clark có 80 phòng học trong đó có 70 phòng học “man to man”, 6 phòng học nhóm nhỏ có sức chứa tối đa 4 học viên và 4 phòng học nhóm lớn dành cho 6- 8 học viên. Các lớp học khá là rộng rãi và đầy đủ những vật dụng trợ giảng hiện đại. Mỗi giờ học chính sẽ kéo dài 50 phút và ngoài ra sẽ có những lớp tự chọn nhỏ có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc tuỳ theo khoá học mà học viên lựa chọn. Vì trường theo mô hình Semi nên từ 6h tối học viên có thể ra ngoài và trở về trường trước 8h tối vào các ngày trong tuần và 12h đêm ngày cuối tuần. Nếu học viên vi phạm sẽ bị cấm ra ngoài vào cuối tuần.

View:

Lớp 1:1

Lớp Nhóm

Lớp Tự Học