Designed and built with care, filled with creative elements

Top

API BECI Main Campus Lớp Học

API BECI Main Campus

Lớp Học

Lớp học cho 1 giảng viên và 1 học viên dạng hình hộp, chia cách bởi tường bằng kiếng. Bạn có thể tập trung học không cần phải lo lắng về tiếng ồn xung quanh bởi vì cửa cũng dính liền với căn phòng. Lớp học nhóm là lớp học dành cho nhóm nhỏ đến 8 người.

View:

Lớp 1:1

Lớp Nhóm

Lớp Tự Học