Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Điểm khác biệt giữa lớp học 1:1 và lớp học nhóm là gì?

Lớp học 1:1 ở Philippines dùng phòng học chuyên dụng dạng hộp, với hình thức 1 giáo viên kèm 1 học viên. Tùy theo năng lực tiếng Anh của học viên mà giáo trình sử dụng cho các môn Nghe, Nói, Đọc, Viết, Ngữ pháp cũng khác nhau. Giáo viên giảng dạy bằng tiếng Anh,  học viên đặt câu hỏi và trả lời bằng tiếng Anh nên trình độ Nghe Nói của học viên sẽ tiến bộ rất nhanh.

Với lớp học nhóm, các trường ở Philippines tiến hành học theo nhóm nhỏ gồm 3~4 học sinh hoặc nhóm lớn từ 7~8 học sinh, sẽ không giống như lớp học nhóm có từ 10~20 học viên như tại Việt Nam và một số nước khác.

Với nhóm nhỏ gồm 3~4 học viên, lớp học tiến hành theo hình thức giáo viên và học viên đối thoại với nhau. Hình thức học có thể là thảo luận, phát biểu, hay tranh luận, thuyết trình…Nếu nhóm lớn từ 7~8 người thì giáo viên không thể đối thoại với học viên mà giáo viên sẽ là người chủ trì buổi học. Có thể học về từ vựng, ngữ pháp, luyện nghe, hoặc xem phim bằng tiếng Anh…

Lớp học 1:1 kéo dài 50 phút, bắt buộc học viên phải nói liên tục trên 20 phút. Trong các lớp học nhóm, môn học cũng sẽ thay đổi để phù hợp với số lượng học viên đông. Những trường theo mô hình Sparta, thời gian học một ngày lên đến 10 tiết, do đó số lượng tiết học nhóm cũng sẽ nhiều hơn. Với nhóm đông học viên, nội dung buổi học chủ yếu là Từ vựng, Ngữ pháp, Nghe và Thảo luận.

Để học tốt trong các lớp học nhóm, học viên cần thời gian để thích ứng với giáo trình và kết thân với bạn bè cùng lớp. Trong các lớp 1:1 giáo trình và chương trình học có thể điều chỉnh theo yêu cầu học viên. Tuy nhiên, trong các lớp học nhóm, học viên phải thích nghi với các yêu cầu của lớp học chứ không lớp học không thể thay đổi theo yêu cầu học viên. Chính vì vậy, nếu chỉ du học ngắn ngày thì chúng tôi khuyên bạn chọn học tại những trường có nhiều lớp học 1:1 để đạt được kết quả cao nhất có thể.