Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Liệu có thể thay đổi thời gian nhập học được không?

Sau khi đã đăng ký, nếu muốn thay đổi ngày nhập học, bạn phải báo trước ít nhất 6 tuần.

Trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký, bạn sẽ nhận được Giấy báo nhập học của trường. Nếu vì lí do cá nhân bạn muốn thay đổi thời gian nhập học thì phải báo trước cho trường ít nhất 6 tuần trước ngày nhập học. Cũng có một số trường chấp nhận báo trước 30 ngày hoặc 2 tuần nhưng thông báo quá cận ngày như vậy sẽ gây khó khăn cho trường trong việc tìm kiếm học viên thay thế.

Khi thay đổi thời gian nhập học, học viên không phải trả chi phí nào phát sinh