Designed and built with care, filled with creative elements

Top

PINES Chapis Campus Lớp Học

PINES Chapis Campus

Lớp Học

Được trang bị đầy đủ với các tiện ích sống. Cơ sở Chapis là ngôi nhà dành cho học viên trình độ cao từ cấp 6 -10. Chính sách chỉ nói tiếng Anh m hay EOP được thực hiện nghiêm túc trong khuôn viên trường để hướng học viên tham gia luyện tập tiếng Anh một cách tự nhiên dẫn đến sự lưu loát.

Lớp 1 : 1

Lớp Nhóm

Lớp Tùy Chọn

IELTS Test Center