Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Đăng ký trước cho kỳ ngoại tuyến đầu tiên vào năm 2021

Năm 2020 là một năm khó khăn đối với tất cả chúng ta. Nhưng đây là điều đáng mong đợi, để nâng cao tinh thần!

Monol sẽ khai giảng kỳ học đầu tiên của chúng tôi vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, cho những học sinh có cơ hội được chủng ngừa và chủng ngừa.

  • Không phải trả trước hoặc phí đặt chỗ
  • Ngày bắt đầu: ngày 1 tháng 5 năm 2021 (Thay đổi ngày bắt đầu áp dụng trong năm 2021)
  • Giảm giá $ 200/4 tuần
  • Phòng còn trống: Phòng Đơn Tiêu chuẩn, Phòng Deluxe cho 2 người, Phòng Bán đơn
  • Các khóa học được cung cấp: ESL tổng quát, IELTS, LEAP ENGLISH

* Sức khỏe của học sinh và nhân viên là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Khi chúng tôi mở cửa học tập trực tiếp, chúng tôi liên tục cam kết thực thi nghiêm túc các giao thức an toàn và hướng dẫn cách xa xã hội trong khuôn viên trường mọi lúc. Chúng tôi đã cải tạo hầu hết các phòng để có thể chứa một người và hai người, sửa đổi các phòng học và mở một trung tâm chăm sóc sức khỏe mới để thúc đẩy một môi trường học tập lành mạnh và an toàn hơn.

Trong khi chờ đợi, bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho chuyến du lịch đến Baguio?

  • Xem các cuốn sách và bắt đầu xem lại những điều cơ bản để giúp bạn khám phá.
  • Bắt đầu làm quen với môi trường nói tiếng Anh bằng cách sống dần với tiếng Anh.
  • Tham gia các lớp học ESL trực tuyến!
  • Theo dõi tin tức hoặc tư vấn du lịch đến Philippines.