Designed and built with care, filled with creative elements

Top

Sakurai Rika – Chiba, Japan – IELTS Student

Tại sao bạn lại chọn JIC?
JIC có rất nhiều lớp học 1:1 và và có chương trình học sparta mà tôi thích bởi vì nó rất nghiệm khắc, nghĩa là bạn chỉ đươc nói tiếng anh trong khu vực. Thời tiết ở đây rất đẹp và ôn hoà do đó tôi có thể tập trung tốt hơn trong các bài học  because I can focus more in studying English.

Tại sao bạn lại muốn tập trung học Ielts?
Tôi cần có chứng chỉ Ielts đạt 5.5 khi tôi bước vào trường đại học

Bạn tự học bằng cách nào?
Hầu như tôi chỉ làm bài tập ở nhà giống nhau và nếu có nhiều thời gian hơn, tôi sẽ thử nghe hoặc bất kỳ môn nào vì thời gian không đủ. Vì vậy, tôi kéo dài hơn hai giờ.

Bạn nghĩ gì về các lớp học 1: 1?

Nó rất tốt vì nó rất dễ hiểu và giáo viên rất thân thiện và tôi có thể nói chuyện và thư giãn.

Bạn nghĩ sao về Baguio?
Là lần đầu tiên tôi đến Baguio và trời quá lạnh. Tôi đã nghĩ Philippines là một nơi nhiệt đới. Mặc dù vậy, tôi vẫn thấy nó tốt vì chúng tôi chỉ tập trung vào việc học và chúng tôi đang ở một vùng quê nên học tập rất tốt.

Kế hoạch của bạn trong 5 năm tới?
Tôi hi vọng tôi có thể tìm một công việc, nơi mà tôi có thể sự dụng tiếng Anh