33 lời chúc ngày 20/10 bằng tiếng Anh sáng tạo ý nghĩa nhất

Ngày 05/01/2023
6.614 lượt xem

Gửi đến những người phụ nữ bên cạnh bạn thông điệp yêu thương nhân dịp ngày 20/10 sẽ khiến họ rất hạnh phúc. Vậy nên gửi đến những lời chúc nào thì ấn tượng? Tham khảo 33 lời chúc ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh sau để ứng dụng nhé!

1. 13 lời chúc ngày 20/10 bằng tiếng Anh tặng những người phụ nữ yêu thương

Một lời chúc ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh sẽ rất độc đáo, những người phụ nữ bên cạnh bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt.

 • Happy Women’s Day to all respectable women! Shine… Not just today but daily! (Gửi lời chúc mừng ngày Phụ nữ đến tất cả những người phụ nữ đáng kính! Hãy tỏa sáng… Không chỉ hôm nay mà là hàng ngày!)
 • Today is women’s day! You guys are very special and number 1 in this world! (Hôm nay là ngày của phụ nữ! Các bạn rất đặc biệt và là số 1 trên thế giới này!)
 • Women are always an inspiration to the family and society. Congratulate the women’s day! (Phụ nữ luôn chính là nguồn cảm hứng bất tận đối với gia đình, xã hội. Chúc mừng ngày Phụ nữ!)
 • I appreciate you as my heart. This is my best wishes for you on Women’s Day 2022! (Tôi trân trọng bạn như chính trái tim tôi. Đây là lời chúc tốt đẹp nhất của tôi dành đến bạn vào Ngày Phụ nữ 2022!)
 • Lời chúc ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh rất ý nghĩa, các bạn nên vận dụng: “To the woman of my dreams: You fill my life with happiness and my world with love!” (Gửi người phụ nữ trong mơ của tôi: Bạn lấp đầy cuộc sống của tôi bằng hạnh phúc và thế giới của tôi bằng tình yêu!)
 • Congratulations, lovely woman. Today you deserve the most beautiful flowers and our wishes! (Xin chúc mừng, người phụ nữ đáng yêu. Hôm nay bạn xứng đáng với những bông hoa đẹp nhất và lời chúc của chúng tôi!)
 • Best wishes for your special day! Live, smile and be happy! (Lời chúc tốt nhất cho ngày đặc biệt của bạn! Sống, cười và thật hạnh phúc nhé!)
 • Your smile makes the heart sob. Thank you for being so awesome! (Nụ cười của bạn làm cho trái tim thổn thức. Cảm ơn bạn vì đã rất tuyệt vời!)
 • Congratulate the women’s day. You are special and it is true! (Chúc mừng ngày phụ nữ Bạn thật đặc biệt và đó là sự thật!)
 • Happy Women’s Day, you are a more wonderful woman than anyone, for you all my love. (Chúc mừng ngày Phụ nữ, bạn là một người phụ nữ tuyệt vời hơn bất cứ ai, dành cho bạn tất cả tình yêu của tôi.)
 • You just smile and the world will change. Let the harmony and colors of spring shine in your life! (Bạn chỉ cần mỉm cười và thế giới sẽ thay đổi. Hãy để sự hài hòa và màu sắc của mùa xuân tỏa sáng trong cuộc sống của bạn!)
 • Best wishes to you all on International Women’s Day. Always shine and smile! (Gửi đến bạn tất cả lời chúc thật sự tốt đẹp nhất trong ngày Quốc tế Phụ nữ. Hãy luôn luôn tỏa sáng và nở nụ cười bạn nhé!)
 • You make life worth living. Happy Women’s Day to all the women! (Bạn làm cho cuộc sống này trở nên đáng sống. Chúc mừng ngày Phụ nữ!)
 • Be beautiful if you can, wise if you want to, but be respectful – that’s essential! Wishing you a very happy Women’s Day 2022. (Nếu có thể bạn hãy trở nên thật xinh đẹp, khôn ngoan nếu muốn, nhưng bạn được tôn trọng chính là điều cần thiết! Chúc bạn có một ngày Phụ nữ 2022 vui vẻ, hạnh phúc.)
Xem thêm:  Trải nghiệm cuộc sống & học tập tại Help Longlong
lời chúc ngày 20/10 bằng tiếng Anh sáng tạo ý nghĩa nhất
33 lời chúc ngày 20/10 bằng tiếng Anh sáng tạo ý nghĩa nhất

2. Lời chúc mẹ ngày 20/10 bằng tiếng Anh

 • Happy women’s day, mom! I want you to know that I am nothing without you, but I will always be with you. Love mom! (Chúc mừng ngày phụ nữ, mẹ! Con muốn mẹ biết rằng con chẳng là gì nếu không có mẹ, nhưng con sẽ luôn bên cạnh mẹ. Yêu mẹ!)
 • Only a super mom can do anything for kids and still look great every day! Happy mother’s day, wish you always be younger (Chỉ có một bà mẹ siêu nhân mới có thể làm mọi thứ cho con mà vẫn trông tuyệt vời mỗi ngày! Chúc mừng mẹ ngày phụ nữ, chúc mẹ luôn luôn trẻ trung hơn.)
 • If you are not my mother, I will be very jealous of whoever is my child. Mother is wonderful. Happy mother’s day. (Nếu mẹ không phải là mẹ của con, thì con sẽ rất ghen tị với bất cứ ai là con của mẹ. Mẹ thật tuyệt vời. Chúc mẹ ngày phụ nữ.)
 • Happy Mother’s Day, a woman who sacrificed many precious moments in her life, so that she can be like today. (Chúc mừng mẹ ngày phụ nữ, người phụ nữ đã hy sinh nhiều khoảnh khắc quý giá trong đời, để con được như ngày hôm nay.)
 • Dear mother, you are the sweetest woman in the world. Happy mother’s day. (Mẹ thân yêu, mẹ là người phụ nữ ngọt ngào nhất thế giới. Chúc mẹ ngày phụ nữ.)
 • You are so lucky to have a mother like you. Mom is my best friend. Happy mom, have a great day. (Con thật may mắn khi có một người mẹ như mẹ. Mẹ là người bạn tốt nhất của con. Chúc mừng mẹ yêu có một ngày tuyệt vời.)
 • Một  lời chúc mẹ ngày 20/10 bằng tiếng Anh tuyệt vời các bạn nên gửi đến mẹ và dịp đặc biệt này là: I will say that you are the greatest role model in my life, although that term does not seem to imply enough love for you. You are the love of my life. Happy mothers day. (Con sẽ nói rằng mẹ là hình mẫu lớn nhất trong đời con, mặc dù thuật ngữ đó dường như không bao hàm đủ tình yêu con dành cho mẹ. Mẹ là tình yêu của đời con. Chúc mừng mẹ ngày  phụ nữ.)
 • I am the child you will always protect, love and care for, you are my mother and will not be able to do anything to harm you. Happy mother’s day! (Mẹ là người con sẽ luôn bảo vệ, yêu thương và chăm sóc, mẹ là mẹ của con và sẽ không có thể làm hại gì khi đến mẹ. Chúc mừng mẹ ngày phụ nữ!)
Xem thêm:  Tìm hiểu về giấy thông hành xuất cảnh là gì
Hãy dành những lời chúc tốt đẹp cho mẹ vào ngày 20/10 nhé
Hãy dành những lời chúc tốt đẹp cho mẹ vào ngày 20/10 nhé (nguồn: twimg.com)

3. Câu chúc ngày 20/10 dành cho vợ bằng tiếng Anh

 • Happy women’s day special people are bringing a lot of joy to my heart. I am grateful for every moment we spend together, and I wish our happiness never ends. (Chúc mừng ngày phụ nữ người đặc biệt đang mang lại rất nhiều niềm vui cho trái tim tôi. Tôi biết ơn vì từng khoảnh khắc chúng ta dành cho nhau, và tôi ước hạnh phúc của chúng ta không bao giờ kết thúc.)
 • Today the sun is as bright as your smile, and as beautiful as you are. You shine every day, but today you will shine the most. Congratulate the women’s day. (Hôm nay nắng rực rỡ như nụ cười của bạn, và tuyệt đẹp như bạn vậy. Bạn tỏa sáng mỗi ngày, nhưng vào hôm nay bạn sẽ tỏa sáng nhất. Chúc mừng ngày phụ nữ.)
 • Trong những lời chúc ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh thì câu chúc: “I have never met such a sweet person like you. Today, let’s celebrate your sweetness by eating a pastry and drinking some good wine.” sẽ khiến chị em hạnh phúc ngập tràn. (Tôi chưa bao giờ gặp một người ngọt ngào như bạn. Vào hôm nay, chúng ta hãy kỷ niệm sự ngọt ngào của bạn bằng cách ăn một chiếc bánh ngọt và uống một chút rượu ngon nhé.)
 • You make my life worth living. You bring a smile on my face, and your exposure makes me feel how much you love me and take care of me. You are my friend, and my lover. Congratulate the women’s day. (Bạn làm cho cuộc sống của tôi đáng sống. Bạn mang đến nụ cười trên khuôn mặt của tôi, và sự tiếp xúc của bạn làm cho tôi cảm thấy bạn yêu tôi và chăm sóc tôi nhiều như thế nào. Bạn là bạn của tôi, và là người yêu của tôi. Chúc mừng ngày phụ nữ.)
 • You are the reason I laugh every day. Our passion will never disappear, and love will shine the brightest on this special day. I love you. (Bạn là lý do tôi cười mỗi ngày. Niềm đam mê của chúng ta sẽ không bao giờ biến mất, và tình yêu sẽ tỏa sáng nhất trong ngày đặc biệt này. Anh yêu em.)
 • Thanks for all the memories you have for me. No matter how old we are, and how many women we celebrate, I will always be here for you. Congratulate the women’s day. (Cảm ơn tất cả những kỷ niệm bạn đã dành cho tôi. Cho dù chúng ta bao nhiêu tuổi, và chúng ta kỷ niệm bao nhiêu ngày lễ phụ nữ, tôi sẽ luôn ở đây vì bạn. Chúc mừng ngày phụ nữ.)
 • Lời chúc ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh này sẽ khiến chị em cảm thấy được nâng niu và tôn trọng: You are a wonderful gift in my life, and on your special day, I want to give you the gift of my love. Take it with open arms, and embrace me. (Bạn là món quà tuyệt vời trong cuộc sống của tôi, và vào ngày đặc biệt của bạn, tôi muốn tặng bạn món quà là tình yêu của tôi. Hãy nhận nó với vòng tay rộng mở, và ôm lấy tôi.)
 • You are the best thing life has bestowed on me, and I wish you a wonderful day. You deserve my love, and I will make sure your dreams come true. (Bạn là điều tuyệt vời nhất cuộc sống ban tặng cho tôi, và tôi chúc bạn có một ngày phụ nữ tuyệt vời. Bạn xứng đáng với tình yêu của tôi, và tôi sẽ đảm bảo giấc mơ của bạn trở thành sự thật.)
 • Today is your special day. Let me be your genie Each of your wishes, I will carry it out. Happy women’s day my love. (Hôm nay là ngày đặc biệt của bạn. Hãy để tôi là thần đèn của bạn Mỗi mong muốn của bạn, tôi sẽ thực hiện nó. Chúc mừng ngày phụ nữ tình yêu của tôi.)
 • Happy women’s day my wonderful girlfriend and lover. Thank you for bringing happiness into my life. I love you with all my heart and affection for you growing stronger. (Chúc mừng ngày phụ nữ người bạn gái tuyệt vời và người yêu của tôi. Cảm ơn bạn đã mang hạnh phúc vào cuộc sống của tôi. Tôi yêu bạn bằng cả trái tim và tình cảm tôi dành cho bạn ngày càng lớn mạnh.)
 • Một lời chúc ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh ý nghĩa sẽ khiến các nàng thấy hạnh phúc: I am the luckiest person on Earth because I have the best person by my side. Thank you for being my rock, Happy Women’s Day to my sweet cake. (Tôi là người may mắn nhất trên Trái đất vì tôi có người tuyệt vời nhất bên cạnh là bạn. Cảm ơn bạn đã là hòn đá của tôi. Chúc mừng ngày phụ nữ đến chiếc bánh ngọt ngào của tôi.)
 • I’m glad you chose to share your special day with me. Thank you for loving me. You are the one I love, and I will always love you. (Tôi rất vui khi bạn chọn chia sẻ ngày đặc biệt của bạn với tôi. Cảm ơn bạn đã dành tình yêu cho tôi. Bạn là người  tôi yêu, và tôi sẽ luôn yêu bạn.)
 • Not words can fully describe my feelings for you. My hugs will help you understand how much I love you. My wish for you is always happy and happy. Wonderful women’s day! (Không có ngôn từ nào có thể diễn tả trọn vẹn tình cảm của tôi dành cho bạn. Những cái ôm của tôi sẽ giúp bạn hiểu tôi yêu bạn nhiều như thế nào. Mong muốn của tôi dành cho bạn là luôn vui vẻ và hạnh phúc. Ngày phụ nữ tuyệt vời nhé!)
Xem thêm:  Cảm nhận về mô hình học Semi-Sparta tại Philippines

Có rất nhiều cách để thể hiện sự quan tâm và tình cảm của bạn đến người phụ nữ bên cạnh trong ngày 20/10 như tặng quà phù hợp: nếu là mẹ không gì thiết thực hơn những thiết bị chăm sóc cho sức khỏe tốt hơn, với đồng nghiệp, đối tác sẽ là những bó hoa tươi thắm kèm thiệp còn với người đặc biệt hãy tặng nàng cây son giúp nàng luôn xinh đẹp, tươi tắn; tặng bài hát và đi kèm chắc chắn bạn không nên quên gửi những lời chúc ý nghĩa…, trong đó thì lời chúc ngày 20 tháng 10 bằng tiếng Anh trên đây nếu sử dụng phù hợp sẽ tạo ra hiệu ứng rất tốt.

Các bạn hãy thử và cảm nhận phản ứng người phụ nữ bạn yêu thương thế nào nhé, sẽ rất thú vị đấy!

Tin liên quan
Những điều bạn cần biết trước khi du học tại Philippines

Những điều bạn cần biết trước khi du học tại Philippines

Tại sao ngày càng có nhiều phụ huynh chọn Philippines làm điểm đến du học cho con em họ? Vì mục đích này được thực hiện thường xuyên tại đất nước này với nhiều lý do khác nhau. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm một điểm đến cho việc cải thiện tiếng Anh của con […]
Hiểu đúng về giấy phép SSP là gì? Hướng dẫn đăng ký SSP

Hiểu đúng về giấy phép SSP là gì? Hướng dẫn đăng ký SSP

Bất cứ ai làm thủ tục du học Philippine đều bắt buộc phải có giấy phép SSP. Tuy nhiên không phải ai cũng biết giấy phép SSP là gì? Làm sao để có được giấy SSP theo quy định? Vì thế trong bài viết hôm nay sẽ cung cấp thông tin chi tiết và đầy […]
Đăng ký ngay
0355.931.031 Đăng ký học