Cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh – Hướng dẫn chi tiết

Ngày 23/04/2024
607 lượt xem

Du Học Philippines sẽ cung cấp cho bạn hướng dẫn chi tiết về cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh. Từ đó giúp bạn có thể sử dụng và hiểu được các thông tin liên quan đến thời gian trong tiếng Anh một cách chính xác.

1. Giới thiệu về cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh

Trong cuộc sống hàng ngày, việc đọc và hiểu ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh là rất quan trọng. Điều này giúp bạn có thể hiểu và sử dụng thông tin liên quan đến thời gian một cách chính xác. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đọc đúng và hiểu ý nghĩa của các thông tin này.

Đầu tiên, chúng ta sẽ tìm hiểu cách đọc ngày tháng năm trong tiếng Anh. Có nhiều cách đọc ngày tháng năm khác nhau, tùy thuộc vào quốc gia và văn hóa. Tuy nhiên, có ba cách đọc ngày tháng năm phổ biến nhất, đó là “Month-Day-Year”, “Day-Month-Year” và “Year-Month-Day”.

Trong cách đọc “Month-Day-Year”, thứ tự đọc là tháng trước, sau đó là ngày và cuối cùng là năm. Ví dụ, ngày 1 tháng 2 năm 2023 sẽ được đọc là “February 1st, 2023”. Cách đọc này thường được sử dụng ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Cách đọc “Day-Month-Year” có thứ tự đọc ngược lại so với cách đọc trên. Trong cách đọc này, trước tiên là ngày, sau đó là tháng và cuối cùng là năm. Ví dụ, ngày 1 tháng 2 năm 2023 sẽ được đọc là “1st February, 2023”. Cách đọc này thường được sử dụng ở các nước châu Âu.

Cách đọc “Year-Month-Day” thường được sử dụng trong công nghệ thông tin và khoa học. Trong cách đọc này, trước tiên là năm, sau đó là tháng và cuối cùng là ngày. Ví dụ, ngày 1 tháng 2 năm 2023 sẽ được đọc là “2023 February 1st”.

Ngoài ra, khi đọc ngày tháng năm trong tiếng Anh, chúng ta cần lưu ý đến cách đọc thứ trong tuần. Thứ trong tuần được đặt trước ngày. Ví dụ, “Monday, February 1st, 2023”.

Việc đọc số năm trong tiếng Anh cũng rất quan trọng. Các số năm thường được sử dụng trong nhiều trường hợp, chẳng hạn như trong các giấy tờ tùy thân, hồ sơ xin việc, thẻ tín dụng, v.v. Nếu bạn không hiểu cách đọc số năm, có thể dẫn đến những sự nhầm lẫn và phiền toái.

2. Cách đọc ngày tháng năm trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh, cách đọc ngày tháng năm sẽ thay đổi tùy thuộc vào kiểu định dạng ngày tháng năm mà bạn sử dụng. Có ba kiểu định dạng ngày tháng năm phổ biến trong tiếng Anh là “Month-Day-Year”, “Day-Month-Year” và “Year-Month-Day”.

 1. Cách đọc ngày tháng năm theo kiểu “Month-Day-Year” Trong kiểu định dạng này, tháng được đọc trước, theo sau là ngày và năm. Tháng được đọc bằng cách sử dụng tên riêng của tháng đó hoặc bằng số thứ tự của tháng đó trong năm. Sau đó, đọc số ngày, tiếp theo là năm. Ví dụ, ngày 19 tháng 3 năm 2023 sẽ được đọc là “March nineteenth, two thousand twenty-three”.
 2. Cách đọc ngày tháng năm theo kiểu “Day-Month-Year” Trong kiểu định dạng này, ngày được đọc trước, theo sau là tháng và năm. Ngày được đọc bằng cách sử dụng số thứ tự của ngày đó trong tháng, sau đó đọc tên riêng của tháng. Cuối cùng, đọc số năm. Ví dụ, ngày 19 tháng 3 năm 2023 sẽ được đọc là “nineteenth of March, two thousand twenty-three”.
 3. Cách đọc ngày tháng năm theo kiểu “Year-Month-Day” Trong kiểu định dạng này, năm được đọc trước, theo sau là tháng và ngày. Đọc số năm, sau đó đọc tên riêng của tháng, cuối cùng là số ngày. Ví dụ, ngày 19 tháng 3 năm 2023 sẽ được đọc là “two thousand twenty-three, March nineteenth”.

Ngoài ra, khi đọc ngày tháng năm, cần lưu ý đến việc sử dụng thêm các từ như “st”, “nd”, “rd” và “th”. Những từ này được sử dụng để chỉ thứ tự của ngày trong tháng. Ví dụ, ngày 1 sẽ được đọc là “the first”, ngày 2 sẽ được đọc là “the second”, ngày 3 sẽ được đọc là “the third”, và những ngày còn lại sẽ được đọc bằng cách thêm hậu tố “th”.

Tóm lại, khi đọc ngày tháng năm trong tiếng Anh, cần lưu ý đến định dạng ngày tháng năm mà bạn sử dụng. Ngoài ra, việc sử dụng các từ “th”, “rd”, “nd”, “st” để chỉ ngày cũng rất quan trọng để tránh nhầm lẫn với các ngày khác. Việc đọc và hiểu ngày tháng năm trong tiếng Anh cũng rất quan trọng trong các hoạt động như đặt lịch hẹn, điều chỉnh thời gian, đọc giấy tờ chính quyền hoặc ghi chép các sự kiện quan trọng.

3. Cách đọc số năm trong tiếng Anh

Cách đọc số năm là một kỹ năng quan trọng trong tiếng Anh, đặc biệt là khi bạn đọc tài liệu hoặc ghi chép các sự kiện quan trọng. Dưới đây là hai cách đọc số năm thông dụng trong tiếng Anh:

Cách đọc số năm từ 1000 đến 2000 Khi đọc số năm từ 1000 đến 2000, bạn có thể đọc số năm từng chữ số một hoặc đọc số năm dưới dạng một số nguyên

 • Đọc số năm từng chữ số một: Ví dụ, số năm 1492 có thể đọc là “one four nine two” hoặc “fourteen ninety-two”.
 • Đọc số năm dưới dạng một số nguyên: Ví dụ, số năm 1492 có thể đọc là “fourteen hundred ninety-two”.

Cách đọc số năm từ 2000 trở đi Khi đọc số năm từ 2000 trở đi, bạn có thể đọc số năm từng chữ số một hoặc đọc số năm dưới dạng một số nguyên

 • Đọc số năm từng chữ số một: Ví dụ, số năm 2021 có thể đọc là “two zero two one”.
 • Đọc số năm dưới dạng một số nguyên: Ví dụ, số năm 2021 có thể đọc là “twenty twenty-one”.

Ngoài ra, còn có một số lưu ý khi đọc số năm trong tiếng Anh như sau:

 • Khi đọc số năm dưới dạng một số nguyên, thường sử dụng từ “hundred” để chỉ trăm. Ví dụ, số năm 1900 có thể đọc là “nineteen hundred”.
 • Khi đọc số năm, không cần sử dụng từ “and” giữa phần trăm và phần đơn vị. Ví dụ, số năm 2021 có thể đọc là “twenty twenty-one” thay vì “twenty and twenty-one”.

Tóm lại, cách đọc số năm trong tiếng Anh có thể đơn giản hoặc phức tạp tùy thuộc vào số năm cần đọc. Tuy nhiên, việc nắm vững các kỹ năng cơ bản và các lưu ý trên sẽ giúp bạn đọc và hiểu các sự kiện liên quan đến số năm một cách dễ dàng và chính xác.

4. Cách đọc ngày tháng năm sinh trong tiếng Anh

Ngày tháng năm sinh là thông tin quan trọng trong các hồ sơ cá nhân và cũng là thông tin được yêu cầu khi làm nhiều thủ tục khác nhau. Do đó, việc đọc và viết ngày tháng năm sinh đúng cách là rất cần thiết. Tương tự như khi đọc ngày tháng năm, khi đọc ngày tháng năm sinh, cũng cần lưu ý đến định dạng ngày tháng năm mà bạn sử dụng để tránh nhầm lẫn.

Cách đọc ngày tháng năm sinh theo định dạng “Month-Day-Year”

Để đọc ngày tháng năm sinh theo định dạng “Month-Day-Year”, ta sẽ đọc tháng trước, tiếp theo là ngày và cuối cùng là năm. Ví dụ: Nếu ngày tháng năm sinh là 15/3/1990, ta sẽ đọc là “March fifteenth, nineteen ninety”.

Cách đọc ngày tháng năm sinh theo định dạng “Day-Month-Year”

Để đọc ngày tháng năm sinh theo định dạng “Day-Month-Year”, ta sẽ đọc ngày trước, tiếp theo là tháng và cuối cùng là năm. Ví dụ: Nếu ngày tháng năm sinh là 15/3/1990, ta sẽ đọc là “Fifteenth of March, nineteen ninety”.

Cách đọc ngày tháng năm sinh theo định dạng “Year-Month-Day”

Để đọc ngày tháng năm sinh theo định dạng “Year-Month-Day”, ta sẽ đọc năm trước, tiếp theo là tháng và cuối cùng là ngày. Ví dụ: Nếu ngày tháng năm sinh là 15/3/1990, ta sẽ đọc là “Nineteen ninety, March fifteenth”.

Tuy nhiên, khi đọc ngày tháng năm sinh, có một vài cách đọc khác được sử dụng phổ biến, đó là sử dụng “on” trước ngày tháng năm sinh hoặc sử dụng “th” sau ngày. Ví dụ, nếu ngày tháng năm sinh là 15/3/1990, ta có thể đọc là “on March fifteenth, nineteen ninety” hoặc “March fifteenth, nineteen ninety-th”.

Tóm lại, khi đọc ngày tháng năm sinh trong tiếng Anh, bạn cần lưu ý đến định dạng ngày tháng năm mà bạn sử dụng. Nếu bạn đang nói về ngày tháng năm sinh của mình hoặc người khác, bạn có thể sử dụng các từ “on” hoặc “th” để thể hiện đầy đủ ngày tháng năm sinh. Ví dụ: “I was born on May 5th, 1990” (Tôi sinh vào ngày 5 tháng 5 năm 1990). Nếu bạn cần ghi lại ngày tháng năm sinh vào một đơn đăng ký hoặc bảng thông tin khác, hãy chắc chắn rằng bạn sử dụng đúng định dạng và theo quy định của từng khu vực, quốc gia. Việc sử dụng đúng cách cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh sẽ giúp bạn tránh những sai sót và khó khăn trong giao tiếp cũng như các thủ tục hành chính.

5. Các lưu ý khi đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh

5.1. Các từ vựng liên quan đến thời gian cần biết

Khi đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh, có một số từ vựng cơ bản cần biết như sau:

 • Year: Năm
 • Month: Tháng
 • Day: Ngày
 • January: Tháng Một
 • February: Tháng Hai
 • March: Tháng Ba
 • April: Tháng Tư
 • May: Tháng Năm
 • June: Tháng Sáu
 • July: Tháng Bảy
 • August: Tháng Tám
 • September: Tháng Chín
 • October: Tháng Mười
 • November: Tháng Mười Một
 • December: Tháng Mười Hai
 • Before: Trước
 • After: Sau
 • Past: Quá khứ
 • Present: Hiện tại
 • Future: Tương lai
 • Next: Tiếp theo
 • Last: Cuối cùng

5.2. Các trường hợp đọc ngược ngày tháng năm

Đôi khi, người ta sẽ đọc ngược ngày tháng năm theo định dạng “Year-Month-Day” hoặc “Month-Year-Day”. Tuy nhiên, cách đọc này không phổ biến và chỉ được sử dụng trong một số trường hợp đặc biệt như viết ngày tháng năm trong tài liệu kỹ thuật, hợp đồng hoặc trong các quy định chính phủ. Ví dụ:

 • 2022/02/19: “2022, February 19th” hoặc “February 19th, 2022”
 • 02/2022/19: “February 19th, 2022”

5.3. Các trường hợp đọc ngược số năm

Trong tiếng Anh, khi đọc số năm từ 1000 đến 2000, thường sử dụng “thousand” để biểu thị phần trăm nghìn. Ví dụ:

 • 1000: “One thousand”
 • 1492: “Fourteen ninety-two”
 • 1776: “Seventeen seventy-six”
 • 1999: “Nineteen ninety-nine”

Tuy nhiên, khi đọc số năm từ 2000 trở đi, người ta thường sử dụng “two thousand” để biểu thị phần trăm nghìn. Ví dụ:

 • 2000: “Two thousand”
 • 2001: “Two thousand and one”
 • 2022: “Two thousand and twenty-two”
 • 2999: “Two thousand nine hundred and ninety-nine”

Tóm lại, khi đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh, cần lưu ý đến các từ vựng liên quan đến thời gian, định dạng ngày tháng năm mà bạn sử dụng và các trường hợp đọc ngược ngày tháng năm và số năm. Nếu bạn muốn nâng cao khả năng đọc hiểu ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh, có thể thực hành đọc và viết các dạng ngày tháng năm khác nhau hàng ngày. Ngoài ra, bạn có thể đọc các tài liệu, sách báo, tạp chí bằng tiếng Anh để tăng vốn từ vựng liên quan đến thời gian và cách sử dụng chúng trong các bài viết. Cũng cần lưu ý rằng trong tiếng Anh, người ta thường sử dụng hệ thống đo thời gian là giờ (hour), phút (minute), giây (second) thay vì sử dụng hệ thống đo thời gian theo ngày tháng năm như ở một số quốc gia khác. Vì vậy, cần lưu ý đến việc sử dụng đúng đơn vị thời gian khi trao đổi bằng tiếng Anh.

Trên đây là một số kiến thức cơ bản về cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh, cũng như các lưu ý quan trọng khi đọc và viết ngày tháng năm và số năm. Hi vọng rằng các thông tin này sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh.

6. Kết luận

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh. Chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về các định dạng khác nhau để đọc ngày tháng năm, cách đọc số năm trong hai khoảng thời gian khác nhau, cũng như cách đọc ngày tháng năm sinh. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về các từ vựng liên quan đến thời gian và các trường hợp đọc ngược ngày tháng năm và số năm.

Việc biết cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh là rất quan trọng trong việc giao tiếp và trao đổi thông tin với người nước ngoài. Nếu bạn đang sống hoặc làm việc tại một quốc gia nói tiếng Anh, việc hiểu và sử dụng đúng các định dạng và từ vựng liên quan đến thời gian sẽ giúp cho công việc và cuộc sống của bạn trở nên dễ dàng hơn.

Tóm lại, việc nắm vững cách đọc ngày tháng năm và số năm trong tiếng Anh sẽ giúp bạn giao tiếp và trao đổi thông tin dễ dàng hơn, đặc biệt là khi bạn giao tiếp với người nước ngoài. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có thêm kiến thức và tự tin hơn trong việc sử dụng tiếng Anh trong cuộc sống và công việc hàng ngày của mình.

Tin liên quan
Lý do bạn nên lựa chọn du học Philippines - Đừng bỏ qua

Lý do bạn nên lựa chọn du học Philippines - Đừng bỏ qua

Bài viết này sẽ giới thiệu đến bạn những lý do mà du học Philippines đang trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều sinh viên quốc tế. Hãy cùng khám phá những ưu điểm nổi bật của nền giáo dục Philippines và tại sao bạn không nên bỏ qua cơ hội này. 1. Giới […]
Mẫu giấy ủy quyền giám hộ trẻ em du học tại Philippines

Mẫu giấy ủy quyền giám hộ trẻ em du học tại Philippines

Khi bạn là phụ huynh của một đứa trẻ đang chuẩn bị du học tại Philippines, việc chuẩn bị các giấy tờ liên quan đến việc giám hộ trẻ em trở nên rất quan trọng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu giấy ủy quyền giám hộ trẻ em và hướng […]
Khoa học tiếng Anh đọc là gì?

Khoa học tiếng Anh đọc là gì?

Khoa học tiếng Anh là “Science”. Là một tập hợp các quy trình, phương pháp và kiến thức được sử dụng để giải thích và hiểu các vấn đề về thế giới xung quanh chúng ta. 1. Một số từ vựng tiếng Anh liên quan đến khoa học Science – khoa học Research – nghiên […]
Đăng ký ngay
0862961896 Đăng ký học