Designed and built with care, filled with creative elements

Top

CLARK

  /  Các khu vực   /  CLARK

Được thành lập năm 1996, cùng với PINES, MONOL, HELP trở thành 3 cái tên trường Anh ngữ danh tiếng nhất tại Baguio, Philippines. Trước đây, HELP có 2 cơ sở ở Baguio (Longlong, Martins) và 1 cơ sở ở Clark (Clark). Tuy nhiên từ tháng 3/2019 trường quyết định xác nhập cơ sở HELP Martins vào HELP Longlong để sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả hơn. Trường đã đào tạo được 50,000 học viên và tự hào là trường có số học viên tốt nghiệp nhiều nhất